Nieuws

Alle nieuwsitems

De bestuursmeerderheid van N-VA, DBM en CD&V stelde op dinsdag 22 januari 2019 haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord formuleert de ambities van de drie coalitiepartners en fungeert dus als kompas doorheen de bestuursperiode en als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025, de daaraan gekoppelde …

Op 16 juli 2017, over deze onderwerpen: Cultuur en toerisme

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 1 miljoen euro in 53 erkende jeugdverblijven verspreid over heel Vlaanderen. “Ook de jeugdverblijven van Malle plukken daar de vruchten van,” zegt Sanne Van Looy, voorzitter van N-VA Malle. “In Malle is die financiële …