Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Kind en Gezin berekent jaarlijks voor elke Vlaamse stad en gemeente de kansarmoede-index. In Malle daalt het kansarmoedecijfer van 8,7% in 2018 naar 7,9% in 2019.  In de Provincie Antwerpen (18%) en Vlaanderen (14%) is het kansarmoedecijfer gelijk gebleven. Schepen van armoedebestrijding Wouter …

Op 21 april 2020, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

De Malse schepen voor Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) heeft opgeroepen niet te lang te wachten om aan te kloppen bij de sociale dienst. Volgens hem zet de coronacrisis het budget van gezinnen en individuen immers sterk onder druk. De uitbraak van het coronavirus brengt ook een periode van …

De gemeenteraad van Malle keurde op 19 december het meerjarenplan voor de periode 2020- 2025 goed. Het gemeentebestuur kiest niet alleen voor de toekomst, maar investeert er ook in. We pompen 18.607 677,62 miljoen euro in onze gemeente. Malle zal er binnen vijf jaar anders uit zien. Mooier, …

Op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Het inleefhuis, een project van de sociale dienst en het Huis van het Kind Malle, heeft haar doel niet gemist. Meer dan 450 scholieren van de derde graad van Malse secundaire scholen brachten in de maand oktober een bezoek aan het huis in de Berckhovenstraat.  Omwille van de belangstelling houdt het …

De bestuursmeerderheid van N-VA, DBM en CD&V stelde op dinsdag 22 januari 2019 haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord formuleert de ambities van de drie coalitiepartners en fungeert dus als kompas doorheen de bestuursperiode en als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025, de daaraan gekoppelde …

Op 5 januari 2019, over deze onderwerpen: Activiteiten en afdelingswerking, Sociaal beleid en welzijn

De lokale N-VA zet het nieuwe jaar in met goede voornemens! Met 15 kg kurken stoppen en 60 kg plastic dopjes trok de lokale N-VA afdeling op vrijdag 4 januari naar het kurkatelier van Monnikenheide (De Werkplaats in Malle) en naar Huize Walden. Afdelingsvoorzitter Sanne Van Looy licht toe: …