Nieuws

Alle nieuwsitems

De bestuursmeerderheid van N-VA, DBM en CD&V stelde op dinsdag 22 januari 2019 haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord formuleert de ambities van de drie coalitiepartners en fungeert dus als kompas doorheen de bestuursperiode en als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025, de daaraan gekoppelde …

De coalitiepartners in Malle hebben de schepenposten en bevoegdheden verdeeld. Harry Hendrickx is opnieuw burgemeester, maar wel alleen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Hij krijgt de bevoegdheden politie, brandweer en veiligheid, burgerlijke stand, personeel, intergemeentelijke samenwerking, …

Het Laatste Nieuws schreef drie achtereenvolgende dagen over drie hete hangijzers van de inhoudelijke verkiezingsstrijd in Malle. Kom hier te weten wat het antwoord van de N-VA is. 1. Een ringweg voor een leefbare dorpskern in Oostmalle? Ja! Sanne Van Looy: “De dorpskern van Oostmalle kreunt …

Op 17 juli 2018, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Een klacht bij de Raad van State dreigde een hypotheek te leggen op een snelle realisatie van de doortocht op de Hoogstraatsebaan in Oostmalle, maar de klacht werd negatief beoordeeld. Dat werd meegedeeld op de gemeenteraad van 25 juni 2018. “Dat is bijzonder goed nieuws voor de inwoners van Malle …

Op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Op maandag 25 juni 2018 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het voorstel van mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen om van de Holstraat een echte fietsstraat te maken vanaf het begin van het schooljaar op 1 september. Voor de N-VA is de veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker absoluut …

Op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

De tijdelijke snelheidsvermindering van 70 naar 50 km/u in Salphen en de Spuydreef worden permanent. Beide wegen liggen op een veel gebruikte fiets- en wandelroute. Mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen: “Door de snelheidsvermindering van 70 km/u naar 50 km/u beogen we een positief effect op de …