Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Het begint stilaan een gewoonte te worden tijdens zittingen van de gemeenteraad van Malle.  De progressieve fractie blijft hameren op die ene parkeerplaats die verloren zou gaan bij de heraanleg van de Hoogstraatsebaan in Oostmalle.  Enkele gemeenteraden geleden vond raadslid Vermeylen het nog …

Op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen (N-VA) zag dat de dorpskern van Oostmalle enorm lijdt onder de druk van bovenlokaal verkeer. Om het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen in de Slachterijstraat, nam het gemeentebestuur van Malle voor de aanvang van het nieuwe schooljaar …

Op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Veilig Malle

Wildplassen, loslopende honden en geluidshinder behoren tot de top drie van de GAS-boetes die de afgelopen vier jaar werden uitgeschreven in Malle. Dat blijkt uit de cijfers die fractieleider Peter Lacante opvroeg aan burgemeester Harry Hendrickx. De cijfers over de inbreuken tegen de blauwe zones …

Op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

De Vlaamse Regering investeert fors extra in onze wegen en daar plukt ook Malle de vruchten van. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid voor fietsers in onze gemeente. “Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts …

Op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Dat de fietspaden langsheen de gewestwegen in Malle slecht scoren in de Provinciale Fietsbarometer komt niet als een verrassing. De meest gebruikte trajecten in Malle moeten dringend fietscomfortabeler en verkeersveiliger. Met de steun van de provincie en gedeputeerde Luk Lemmens schakelt N-VA Malle …

Op 26 september 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Op voorstel van mobiliteitsschepen Paul Van Ham wordt het fietspad in de Sint-Jozeflei doorgetrokken. “Deze maatregel beoogt een gunstig effect op de verkeerssituatie op het kruispunt van de Sint-Jozeflei, de Oude Molenstraat en de Kasteellaan.” De N-VA voegt daarmee de daad bij het woord om in te …