Eerste laadpaal voor elektrische wagens

Op 9 januari 2018, over deze onderwerpen: Energie, Mobiliteit en openbare werken

Het gemeentebestuur van Malle huldigde een laadpaal voor elektrische wagens officieel in. De laadpaal op de hoek van de parking van het gemeentehuis is de eerste blijk van ambitie voor een nieuw mobiliteitsplan in onze gemeente. De volgende maanden zal een studiebureau zich buigen over een aantal knelpunten op het vlak van mobiliteit en concrete acties formuleren. Mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen is blij dat de Mallenaar in de nieuwe procedure actief betrokken zal worden.  Verwacht wordt dat het nieuwe mobiliteitsplan in 2019 definitief wordt goedgekeurd.

Het huidige mobiliteitsplan van Malle dateert van het jaar 2000. Sindsdien realiseerde de gemeente verschillende grote infrastructuur- en onderhoudswerken op het vlak van mobiliteit, met bijzondere aandacht voor nieuwe trage wegen voor fietsers en voetgangers. De laatste jaren echter verandert de mobiliteitssituatie heel snel. Daarnaast is er natuurlijk ook de evoluerende beleidscontext, zoals bijvoorbeeld de mobiliteitsstudie Noorderkempen, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het bovenlokale fietsroutenetwerk, de opmaak van de visie op basisbereikbaarheid van De Lijn (2019) en ook infrastructurele projecten die in de pijplijn zitten. Het gaat dan onder meer om omleidingswegen, de doortocht in Oostmalle (Hoogstraatsebaan), de dossiers voor fietspaden langs de Antwerpsesteenweg tussen Westmalle en Sint-Antonius/Westmalle en langs de Lierselei tussen Oostmalle en Zoersel. Inspelend op de nieuwe tendensen en evoluties op vlak van mobiliteit heeft de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) op 4 oktober 2017 in de nieuwe sneltoets beslist dat Malle alle baat heeft bij een nieuw mobiliteitsplan. Deze beslissing werd vervolgens in de regionale mobiliteitscommissie bevestigd, met een gunstig advies van de kwaliteitsadviseur op 23 november 2017.

Bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan gaat de gemeente Malle uiteraard niet over één nacht ijs. Dit voorjaar geeft het gemeentebestuur een studiebureau de opdracht om een grondig onderzoek te voeren naar de mobiliteit en verkeersveiligheid in Malle. Belangrijk daarbij is dat het studiebureau ook een participatietraject voorziet, waarbij ook de inwoners van onze gemeente mobiliteitsideeën zullen kunnen aanreiken. Mobiliteit en verkeersveiligheid blijft immers een zaak van iedereen. Naast de begeleiding van dat participatietraject moet het studiebureau vervolgens concrete acties en strategische doelstellingen formuleren voor het nieuwe mobiliteitsplan, dat vermoedelijk in 2019 definitief goedgekeurd wordt.

Laadpaal op parking gemeentehuis
In afwachting van het nieuwe plan zit Malle ook vandaag niet stil op het vlak van mobiliteit. Het gemeentebestuur koos intussen voor een "quick win", meer bepaald met een laadpaal voor elektrische wagens op de parking van het gemeentehuis in Westmalle. In 2019 voorziet het gemeentebestuur ook een laadpaal in Oostmalle.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is