Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

'De Vlaming is principieel niet tegen windturbines, maar de huidige procedure speelt in het nadeel van al wie initiatief wil nemen', schrijft Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Ruimtelijke ordening in Malle. In 2019 rezen er 25 nieuwe windmolens op uit de Vlaamse klei. Het opwekken van …

Op 9 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Drie private initiatiefnemers plannen in Malle en Zoersel vier windturbines op te richten. De aanvraag wordt behandeld en beslist door de deputatie van de provincie Antwerpen. Vanaf 7 mei start het openbaar onderzoek en ligt het dossier ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente …

Op 4 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De gemeenteraad van Malle heeft donderdag het beleidsplan voor laanbomen goedgekeurd. In dat visiedocument maakt het bestuur duidelijk dat het kiest voor grote, inheemse bomen die een lange tijd tegemoet gaan in plaats van voor een grote hoeveelheid boompjes met een korte levensloop. In de gemeente …

Op 4 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De gemeenteraad van Malle heeft donderdag het beleidsplan voor laanbomen goedgekeurd. In dat visiedocument maakt het bestuur duidelijk dat het kiest voor grote, inheemse bomen die een lange tijd tegemoet gaan in plaats van voor een grote hoeveelheid boompjes met een korte levensloop. In de gemeente …

Op 21 april 2020, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

De Malse schepen voor Armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) heeft opgeroepen niet te lang te wachten om aan te kloppen bij de sociale dienst. Volgens hem zet de coronacrisis het budget van gezinnen en individuen immers sterk onder druk. De uitbraak van het coronavirus brengt ook een periode van …

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De gemeente Malle investeert 152.877 euro om drie kruisingen op de schoolroute van Westmalle richting Sint-Antonius tot veilige kruispunten om te bouwen. Aanleiding waren de tellingen in de Wijngaardstraat. “Een overtredingspercentage van 37% kunnen we niet zomaar negeren, zeker niet wanneer het om …