Nieuws

Op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Kind en Gezin berekent jaarlijks voor elke Vlaamse stad en gemeente de kansarmoede-index. In Malle daalt het kansarmoedecijfer van 8,7% in 2018 naar 7,9% in 2019.  In de Provincie Antwerpen (18%) en Vlaanderen (14%) is het kansarmoedecijfer gelijk gebleven. Schepen van armoedebestrijding Wouter …

Op 28 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

'De Vlaming is principieel niet tegen windturbines, maar de huidige procedure speelt in het nadeel van al wie initiatief wil nemen', schrijft Sanne Van Looy (N-VA), schepen voor Ruimtelijke ordening in Malle. In 2019 rezen er 25 nieuwe windmolens op uit de Vlaamse klei. Het opwekken van …

Op 9 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Drie private initiatiefnemers plannen in Malle en Zoersel vier windturbines op te richten. De aanvraag wordt behandeld en beslist door de deputatie van de provincie Antwerpen. Vanaf 7 mei start het openbaar onderzoek en ligt het dossier ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief