Gemeente pakt uit met beleidsplan voor laanbomen: waardevolle, inheemse exemplaren zijn de norm

Op 4 mei 2020, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu


De gemeenteraad van Malle heeft donderdag het beleidsplan voor laanbomen goedgekeurd. In dat visiedocument maakt het bestuur duidelijk dat het kiest voor grote, inheemse bomen die een lange tijd tegemoet gaan in plaats van voor een grote hoeveelheid boompjes met een korte levensloop.

In de gemeente Malle spelen bomen niet alleen een rol in bosgebied, maar ook in woonwijken en de dorpscentra. Er staan enkele duizenden straatbomen in Malle. Volgens schepen van Milieu Wouter Patho (N-VA) zorgen laanbomen voor een grote meerwaarde in het straatbeeld. “Ze breken het versteende landschap en maken de open ruimte heel wat aantrekkelijker. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol voor het leefmilieu en de biodiversiteit. Verder hebben ze een gunstig effect op de psyche van de mens en fungeren ze als verkeersremmer.”

De milieuschepen is zich daarentegen wel bewust van de nadelen. “Grote exemplaren belemmeren het licht of de zichtbaarheid in het verkeer. Verder kunnen die schade toebrengen indien ze omvallen. Bij wegenwerken of bij de aanleg van nieuwe woningen durven die wel eens in de weg staan of schade aanbrengen aan nutsvoorzieningen. Met een laanbomenplan willen we die belangen verzoenen.”

Laanbomen in kaart

Dat bomenbeleidsplan zal in de toekomst voornamelijk het huidige bestand in kaart brengen en mogelijkheden zoeken om extra exemplaren aan te planten. In samenwerking met de milieuraad kwam er een visiedocument tot stand. Dat maakt van bomen langsheen wegen en pleinen de norm. “Er wordt gestreefd naar een realistische invulling van een maximaal aantal straatbomen. Daarbij spelen de plaatselijke omstandigheden, de esthetische en culturele aspecten, en de mogelijke voor- en nadelen die bomen met zich meebrengen een rol.”

Uiteraard zijn ook de natuurwaarden van belang. “We kiezen uitdrukkelijk voor waardevolle en inheemse soorten die daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarbij verkiezen we een beperkt aantal en toekomstbomen uit een brede variëteit boven een grote hoeveelheid bomen met korte levensduur. Wel vergt dat extra inspanning, omdat de bomen een grote impact hebben op ons leefmilieu. Ze hebben veel ruimte nodig en moeten extra beschermd worden. De grote laanbomen kan je niet eender waar neerpoten. De gemeentelijke milieudienst blijft continu zoeken naar extra plaatsen om laanbomen te kunnen aanplanten.”

Experiment

Zo zullen de Oude Meirstraat en de Onze Lieve Vrouwstraat in deelgemeente Oostmalle in het najaar van 2020 laanbomen krijgen. “Beide straten werden een aantal jaar geleden mooi heraangelegd, maar dat zonder straatbomen. In het volgend plantenseizoen zullen we in die straten experimenteren. In de Oude Meirstraat zullen we zuileiken aanplanten. De Onze Lieve Vrouwstraat krijgt dan weer tulpenbomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is