Half miljoen voor de eerste fase restauratie Sint Martinuskerk

Op 3 januari 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Sociaal beleid en welzijn

Het budget voor 2017 van de gemeente Malle toont investeringen voor in totaal 3,1 miljoen euro. Een deel ervan gaat naar de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Westmalle. Een andere opdracht is het opstarten van het dossier publiek-private samenwerking site West.

Vooreerst dit: de voornaamste belastingen blijven ongewijzigd: 7% personenbelasting en 975 opcentiemen op de onroerende voorheffing. In het budget 2017 bedragen de inkomsten 17,3 miljoen euro en de uitgaven 15,6 miljoen euro, wat neerkomt op een overschot van 1,7 euro. Een gezonde situatie volgens schepen van Financiën Jules Mintjens (DBM), maar een zuinig beleid blijft nodig. De grootste slokop in de uitgaven zijn de personeelskosten (7 miljoen euro), al zijn die in de loop der jaren verminderd, want in 2013 bedroegen die nog 7,5 miljoen euro. Daarnaast zijn er de geplande investeringen voor een bedrag van 3,1 miljoen. Daarin zitten vervat: de eerste fase van de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Westmalle (545.000 euro), het opnieuw inrichten van de doortocht met veilige fietspaden op de Hoogstraatsebaan in Oostmalle (950.000 euro) en het onderhouden van gemeentewegen (500.000 euro). En dan zijn er uiteraard nog de niet te vermijden gemeentelijke dotaties aan de politiezone Voorkempen (2.005.284 euro) en aan de brandweerzone Rand (484.491,43 euro), samen goed voor bijna 2,5 miljoen euro.

Raadslid Wim Jordens (CD&V) had graag gezien dat er ook middelen zouden worden vrijgemaakt voor het aanleggen van stoepen en veilige fietspaden in de Slachterijstraat in Oostmalle, omdat er tal van schoolkinderen passeren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Paul Van Ham (N-VA) antwoordde dat er in die buurt al heel wat veiligheidsmaatregelen werden genomen en meldde dat hij eerst het effect van de herinrichting van de Hoogstraatsebaan wil bekijken alvorens verdere stappen te ondernemen.

In 2017 zal ook werk worden gemaakt van de eerste voorbereidende gesprekken en plannen ter realisatie van de publiek-private samenwerking site West. Het is de bedoeling van het gemeentebestuur om in Westmalle het gebied tussen het gemeentehuis (inclusief het Bergplein) en het cultureel centrum/de sporthal opnieuw in te richten met woningen en publieke gebouwen. Het is een werk van lange adem, want het hele project zal pas over acht tot tien jaar zijn afgerond.

OCMW-budget

Ook met het budget van het OCMW zit het volgens voorzitter Wouter Patho (N-VA) snor. Het overschot is zo groot dat de gemeentelijk financiële inbreng daardoor fors kan dalen: van 2.078.000 euro in 2016 naar 1.680.000 euro in 2017. Raadslid Pieter Van Boxel (Vlaams Belang) vond dat niet correct. Volgens hem kun je die 'winst' beter aangrijpen om de dagprijzen van het OCMW-woonzorgcentrum te verlagen.

Patho antwoordde dat het strikt genomen niet om 'winst' gaat, want het geld wordt niet uitgegeven. “Bovendien wil ik niet aan populisme doen, wat dat werkt averechts. Het is beter de middelen te gebruiken voor projecten en te geven aan hulpbehoevenden die het echt nodig hebben. We gaan daarvoor zelfs nog een extra personeelslid aanwerven. In tegenstelling tot wat Vlaams Belang laat uitschijnen, neemt onze steun ter bestrijding van de armoede wel degelijk op alle vlakken toe.”

Het budget 2017 werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen DBM en N-VA. Open Vld onthield zich omdat het schepencollege volgens Alain De Laet (Open Vld) te karig is met het geven van informatie over op til zijnde projecten. CD&V kon niet akkoord gaan omdat haar voorstel over meer veiligheid in de Slachterijstraat werd weggewimpeld. Ook sp.a/Groen+ was van mening dat het probleem van de mobiliteit in Malle beter kan worden aangepakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is