Het windeldorado van Vlaanderen situeert zich niet in ons mooie Malle

Op 9 mei 2020, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Drie private initiatiefnemers plannen in Malle en Zoersel vier windturbines op te richten. De aanvraag wordt behandeld en beslist door de deputatie van de provincie Antwerpen. Vanaf 7 mei start het openbaar onderzoek en ligt het dossier ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. “Malle is niet het windeldorado van Vlaanderen,” klinkt het bij de N-VA.

Er is in Malle nauwelijks draagvlak te bespeuren. Veel inwoners van Malle blijven met grote vraagtekens achter over onder andere de vastgoedwaarde van hun huizen en over de hinder. “Dat kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen,” zegt voorzitter van N-VA Malle Dirk Gerinckx. “De Vlaamse Regering wil de lokale besturen een grotere rol geven. En dat is een goede zaak! Zolang gemeenten niet instaan voor de vergunning van windturbines, wordt er te weinig moeite gedaan om met de lokale actoren in gesprek te treden en dus draagvlak te creëren. Nu mogen gemeenten slechts een advies geven, dat niet eens bindend is. En dat is onvoldoende voor initiatiefnemers om rekening te houden met de wensen en grieven van de gemeente en haar inwoners.”

Voor de N-VA staat het buiten kijf dat mastodonten van 200 meter hoog die kilometers ver zichtbaar zijn niet thuishoren in een landelijke gemeente. “We schuiven in ons ruimtelijke ordeningsbeleid het maximale behoud van de resterende schaarse open ruimte naar voren. Inherent aan Malle zijn de vergezichten en fraaie landschappen om naar te kijken. De windturbines in de aanvraag hypothekeren deze landelijke troeven. Bovendien staan ze vlakbij onze woonwijken. Omwonenden die moeten leven met de bijhorende hinder worden gewoon voor blok gezet,” zegt ook N-VA-mandataris Sanne Van Looy. Ter vergelijking: de hoogspanningsmast vlakbij de bouwdienst (zie foto) is 47,5 meter hoog. De aangevraagde windturbines zouden minstens vier keer zo hoog zijn.

Gazet van Antwerpen, zaterdag 9 mei 2020, pagina 29.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is