Inleefhuis Malle groot succes!

Op 20 november 2019, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Het inleefhuis, een project van de sociale dienst en het Huis van het Kind Malle, heeft haar doel niet gemist. Meer dan 450 scholieren van de derde graad van Malse secundaire scholen brachten in de maand oktober een bezoek aan het huis in de Berckhovenstraat.  Omwille van de belangstelling houdt het gemeentebestuur het inleefhuis nog open tot het einde van november, met een lerarenavond voor directies en leerkrachten die werken of wonen in Malle als extraatje.

Volgens schepen van welzijn en armoedebestrijding Wouter Patho is preventie essentieel in de strijd tegen (kinder) armoede. "Het project richtte zich in eerste instantie tot leerlingen van 17 en 18 jaar.  Het was vooral onze bedoeling om hen te informeren over kosten voor wonen, ontspannen, mobiliteit, verzekeringen, enz.  Het zijn zij die binnenkort zullen verder studeren of aan de slag gaan. Het is nuttig om hen te informeren over al die facetten van het leven en hen tips mee te geven om de uitgaven te beheersen.  Het werkelijke bedrag van bepaalde uitgaven deden die jongeren soms toch schrikken. Maar ook voor leerkrachten was het nuttig om stil te staan bij kinderarmoede of een heropfrissing te krijgen over hulpverlening. Want in ons inleefhuis informeren we bezoekers ook over bestaande hulpverlening van de sociale dienst, wettelijke rechten en plichten, het exacte bedrag van een leefloon, etc."

Een extra lerarenavond vertrekt vanuit het besef dat schooldirecties en leerkrachten een belangrijke partner van de lokale overheid zijn in het tijdig detecteren van armoede. "Wanneer facturen niet kunnen betaald worden, leerlingen afwezig zijn tijdens buitenschoolse activiteiten of met een lege brooddoos naar school komen, dan is de kans reëel dat het gezin in een moeilijke situatie is terechtgekomen.  Juiste doorverwijzing vanuit de school naar de sociale dienst is dan ook aangewezen. De lokale "vrijetijdspas", waarmee kwetsbare gezinnen ook een deel van de kosten van een uitstap of activiteit kunnen betalen, is stilaan ingeburgerd bij directies en leerkrachten.  Maar het aanbod van lokale dienstverlening naar gezinnen in armoede is uiteraard veel ruimer.  Het inleefhuis biedt de kans om alles nog eens op een rij te zetten."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is