Inwoners van Malle formuleren ideeën op mobiliteitscafé

Op 19 november 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Het gemeentebestuur van Malle werkt samen met studiebureau ARCADIS aan een nieuw mobiliteitsplan. Dat gebeurt niet zonder de inwoner van Malle zelf aan het woord te laten. Tijdens het mobiliteitscafé op dinsdag 19 november geven Mallenaren zelf suggesties over de mobiliteit in Malle vandaag en in de toekomst.

Het nieuwe mobiliteitsplan moet een antwoord geven op de mobiliteitsuitdagingen en prioriteiten van de toekomst. De gemeente Malle neemt daartoe de nodige initiatieven om de participatie met de burgers te bevorderen. “Mobiliteit is een zaak van iedereen. En onze eigen inwoners zijn het best geplaatst om suggesties te geven over hoe we onze mobiliteit in Malle kunnen verbeteren,” licht mobiliteitsschepen Sanne Van Looy toe. “We werken vandaag rond vier thema’s: gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers, openbaar vervoer, en strategische ontwikkelingen. Wie er vandaag niet kan bij zijn en toch een mening of een steengoed idee heeft, kan die kwijt in de ideeënbus die, samen met de themapanelen, een week lang in de hal van de Notelaar zullen blijven staan.”

Naast het mobiliteitscafé werd ook de allereerste MORAMA (MobiliteitsRAad MAlle) boven de doopvont gehouden. “Inspraak is voor ons geen dode letter. We willen actief luisteren naar onze inwoners. De nieuwe adviesraad mobiliteit kwam op 12 november voor het eerst samen om de kansen en knelpunten van de Malse mobiliteit onder de loep te nemen. We vinden het immers belangrijk om een breed draagvlak te creëren.” Nadien wordt een strategie bepaald met een duidelijke visie en prioriteitenlijstje voor de Malse mobiliteit. We koppelen hierover terug op een mobiliteitsmarkt om het mobiliteitsplan af te hebben in het najaar van 2020.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is