Kinderarmoede in Malle daalt voor het eerst in vijf jaar

Op 25 juni 2020, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Kind en Gezin berekent jaarlijks voor elke Vlaamse stad en gemeente de kansarmoede-index. In Malle daalt het kansarmoedecijfer van 8,7% in 2018 naar 7,9% in 2019.  In de Provincie Antwerpen (18%) en Vlaanderen (14%) is het kansarmoedecijfer gelijk gebleven. Schepen van armoedebestrijding Wouter Patho (N-VA) is voorzichtig optimistisch en geeft duiding bij het kansarmoedecijfer van zijn gemeente

Kind en Gezin gaat bij jonge gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen: het maandinkomen en stimulatieniveau van het gezin, de opleiding  en arbeidssituatie van de ouders,huisvesting en gezondheid. "Wanneer een gezin eerder zwak scoort op 3 of meer domeinen, is dit gezin volgens Kind en Gezin kansarm. In onze gemeente groeit 7,9% van de 0 tot 3- jarigen op in een kansarm gezin. Het gaat om enkele tientallen kinderen.  Door de coronacrisis kan het er volgend jaar weer helemaal anders uitzien en dus is het nu van belang om de inspanningen vol te houden en zelfs op te drijven. Het aantal steunvragen neemt overigens niet af en dat is een andere belangrijke realiteit."

Schepen Wouter Patho (N-VA) ziet dat lokale ingrepen vruchten afwerpen. "Als gemeentebestuur krijg je sleutels in handen om kansarmoede echt aan te pakken. De kansarmoede- index is in die zin een belangrijk instrument voor lokale besturen.  In Malle scoren 'arbeid', 'opleiding' en 'inkomen' het slechts. Een duurzame job blijft dus nog steeds de beste garantie tegen armoede. Daar zet onze sociale dienst al jaren extra op in door Mallenaren actief te begeleiden naar een job.  Maar ook door randvoorwaarden te creëren die activering mogelijk maken.  Want het is bijzonder moeilijk om die duurzame job vast te krijgen wanneer je door financiële of andere zorgen weinig energie hebt, er als ouder alleen voor staat, als nieuwkomer slechts beperkte kennis van het Nederlands hebt of laaggeschoold bent. We focussen ons op de globale situatie van een gezin om zo het welzijn van kleine kinderen te verbeteren. Zo passen we tal van sociale voordelen toe aan mensen in armoede zoals eerste leeftijdsmelk voor pasgeborenen, sociaal tarief voor kinderopvang Pinkeltje, de vrijetijdspas, enz. Samen met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere partners realiseren we betaalbare woningen. Voor de meest kwetsbare kinderen in Malle doen we een extra inspanning en springen we bij voor schoolkosten, noodzakelijke medische kosten en dergelijke. Ons Huis van het Kind is cruciaal gebleken in die lokale aanpak van kinderarmoede.  Externe partners en eigen projecten zorgen ervoor dat we in vele gevallen armoede kunnen detecteren en gerichte hulpverlening opstarten. "

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is