Malle gaat zich op woonmarkt inzetten voor jonge doelgroep die net buiten sociale woning valt

Op 3 september 2021, over deze onderwerpen: Woonbeleid

De gemeente Malle zal op middellange termijn inzetten op een betaalbaar woonaanbod voor inwoners die moeilijk een woning op de private markt in Malle vinden, maar te veel verdienen om in aanmerking voor een sociale woning. “Jonge gezinnen die op zoek zijn naar een betaalbare starterswoning glippen nog teveel tussen de mazen van het net,” klinkt het bij welzijnsschepen Wouter Patho en woonschepen Sanne Van Looy.

De Vlaamse regering vroeg naar de visie van de gemeente Malle op vlak van sociaal wonen. Malle behaalde intussen het bindend sociaal objectief. Dat objectief houdt in dat elke gemeente bijkomende sociale huurwoningen moet realiseren tegen 2025. “Malle is een sociale gemeente en zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod voor iedereen. Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren hebben we de norm van sociale woningen ruimschoots gehaald,” zegt Wouter Patho. De woonontwikkeling op de site Klaverveld, opgeleverd begin 2020, was het laatste grote project.

Het is belangrijk dat elke Mallenaar een geschikte stek vindt om zijn toekomst uit te bouwen. “Sociale woningen zijn daar een onderdeel van,” vervolgt Patho. “Ze brengen natuurlijk ook uitdagingen met zich mee voor de gemeente die het meest voelbaar is bij de sociale diensten. Als er een nieuw sociaal objectief komt, is het belangrijk om rekening te houden met de draagkracht van de gemeente.”

Nu het gemeentebestuur het groeipad heeft gevolgd en de normen van sociale woningen heeft gehaald, kan ze haar focus verleggen op een andere doelgroep die de nodige aandacht verdient. “Er zijn heel veel jonge mensen of jonge gezinnen op zoek naar een betaalbare woning, maar ze vallen uit de boot voor een sociale woning omdat ze net te veel verdienen,” licht Sanne Van Looy toe. “De prijsstijgingen op de private huur- en koopmarkt maken ook dat de zoektocht naar een betaalbare woning niet altijd even vlot verloopt.”

Voor de realisatie van een betaalbaar woonaanbod ziet de gemeente kansen in de samenwerking met private ontwikkelaars. “Wanneer de bereidheid er is, experimenteren we reeds met overeenkomsten waarbij gronden of woongelegenheden aan een gunstiger tarief ter beschikking van Mallenaren worden gesteld. Hier zitten nog kansen in naar de toekomst toe. Wanneer we door toevallige omstandigheden een stuk grond of een pand kunnen aankopen, mikken we ook op bijzondere verkoopsvoorwaarden via een specifieke voorrangsregeling,” besluit Van Looy.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is