Malle gooit DYZO-reddingsboei naar lokale ondernemers in moeilijkheden

Op 14 april 2021, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Ondernemend Malle, Sociaal beleid en welzijn

Het gemeentebestuur van Malle heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met DYZO-vzw om lokale ondernemers in moeilijkheden deskundige begeleiding te bieden. Schepen voor welzijn en armoedebestrijding Wouter Patho is tevreden dat hiermee een specifieke groep kan worden verder geholpen die traditioneel niet makkelijk de stap zet naar de dienstverlening. "Het is de bedoeling om de weerbaarheid van onze ondernemers te versterken en te voorkomen dat ze als gevolg van de coronacrisis verstrikt geraken in een spiraal van schulden en miserie. Tot nu toe kunnen veel mensen een beroep doen op bestaande steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid. Toch klopten er al enkelingen aan bij de diensten van ons OCMW en leeft de overtuiging dat dit aantal nog verder zou kunnen toenemen. Om ondernemers gericht en correct verder te helpen hebben we preventief een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met DYZO vzw. Hierdoor kunnen we onbeperkt beroep doen op een team van specialisten voor ondersteuning op economisch, juridisch en psychologisch vlak.Door de overeenkomst zal DYZO aanvragen van Mallenaren met voorrang opnemen.”  

Schepen Patho hoopt om geen of minimaal gebruik te maken van de DYZO-diensten, maar is gerust nu de handtekeningen onder het contract zijn gezet. "Het is goed dat onze ondernemers in alle discretie bij Dyzo terecht kunnen voor het redden van hun bedrijf of voor bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure. Zelfs wanneer de coronacrisis achter ons ligt kan deze dienstverlening zinvol zijn bij problemen als ziekte, ongeval, echtscheiding of langdurige wegenwerken. Naast de hulpverlening aan zelfstandigen, ondersteunt Dyzo de medewerkers van onze sociale dienst als het gaat over (ex-)ondernemers in moeilijkheden. Dit zowel op beleidsmatig en teamondersteunend vlak, als bij de behandeling van individuele dossiers."  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is