Malle schrijft afkeurende brief aan Poolse LGBT-vrije zustergemeente: “De rechten van de mens kunnen niet zomaar aan de kant worden gezet”

Op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Diversiteit en emancipatie

De gemeente Malle heeft namens de voltallige gemeenteraad een brief geschreven aan haar zustergemeente Zakrzówek. Daarin veroordeelt Malle de beslissing van het Poolse gemeente om zichzelf uit te roepen tot LGBT-vrije zone. “We willen een duidelijk signaal geven dat we als tolerante gemeente hier niet mee akkoord kunnen gaan”, aldus gemeenteraadsvoorzitter Dirk Gerinckx (N-VA), die de brief schreef op basis van de bekommernis van het Malse comité Intergemeentelijke Verbroedering. 

De gemeente Malle heeft een sterke traditie van internationale samenwerkingsverbanden. De gemeente verbroedert met het Franse Saint-Savin, het Duitse Heusenstamm en het Britse Hartley-Wintey. In 2004 kwam daar nog een zustergemeente bij. Vlak nadat Polen toetrad in de Europese Unie, besloot Malle ook vrienden te maken in de gemeente Zakrzówek in de oost-Poolse provincie Lublin. “Eén van onze dorpsgenoten is gehuwd met een Poolse uit Zakrzówek en is daarheen verhuisd. Vandaar de keuze voor Zakrzówek”, vertelt burgemeester Harry Hendrickx (DBM). 

 

Hechte vriendschapsbanden 

Hendrickx maakte al vóór zijn politieke carrière deel uit van het Intergemeentelijk Verbroederingscomité in Malle. Ook vandaag de dag is hij er lid van. Als burgemeester vallen de ‘jumelages’ of banden met andere Europese gemeenten onder zijn bevoegdheid. “Zelf ben ik al een paar keer naar Polen geweest. De inwoners van Zakrzówek zijn ook al een aantal keer naar Malle gekomen”, vertelt Hendrickx.

In de afgelopen zestien jaar zijn er ware vriendschappen ontstaan. “Tijdens de verschillende uitwisselingen werden hier en in Polen de bezoekers steeds met open armen ontvangen. Steeds werden onze delegaties werden steeds in alle vriendschap ontvangen. Het heeft ons een kijk gegeven in de leefwijze en gewoontes ter plaatse. Onze brandweerkorpsen hebben ondertussen vriendschapsbanden gesmeed”, zegt Raymonde Vanden Broeck, voorzitter van de Intergemeentelijke Verbroedering Malle. 

 

LGBT-gemeenschap niet welkom

Met de inwoners zijn er dan wel goede banden, het huidig bestuur van Zakrzówek heeft een beslissing genomen die op weinig goedkeuring kan rekenen bij het verbroederingscomité in Malle. In mei 2019 verklaarde het Poolse gemeente zich net als vele andere gemeenten in de buurt van Krakau en Lublin zich als LGBT-vrije zone. Concreet betekent dit dat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders formeel niet welkom zijn op het grondgebied van Zakrzówek. 

Indien we geconfron­teerd worden met radicale standpun­ten en de dialoog stopt, zullen we de verbroede­ring met Zakrzowèk noodgedwon­gen onder de loep nemen en indien nodig stopzetten.

 

Intergemeentelijke Verbroedering Malle

Via de pers kwam het Poolse concept van ‘LGBT-vrije zones’ ter ore van Intergemeentelijke Verbroedering Malle. “Tot onze ontzetting moeten wij vaststellen dat ook het bestuur van onze partnergemeente zich achter deze visie geschaard heeft”, klinkt het. En dat keurt het verbroederingscomité af. “Naar onze overtuiging zijn de LGTB-vrije zones discriminatie en een ernstige schending van de mensenrechten. Wij kunnen nooit akkoord gaan met het uitsluiten van mensen op basis van hun geaardheid.” 

 

Niet laten passeren 

De kwestie werd midden september besproken in bijzijn van comitélid en burgemeester Hendrickx. In een schrijven vraagt voorzitter Raymonde Vanden Broeck dat de gemeente samen met het verbroederingscomité een signaal geeft. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Gerinckx stelde op basis daarvan een brief op. Die werd voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, vervolgens aan de gemeenteraad. De brief werd unaniem goedgekeurd.

Momenteel ligt de brief klaar in het Nederlands, Engels én Pools. Die zal verstuurd worden naar de Poolse ambassadeur in België, het lokaal bestuur van Zakrzówek en de inwoners van de Poolse zustergemeente van Malle om het standpunt van Malle duidelijk te maken. De gemeente Malle onderschrijft daarin de verbroederingsbanden, maar tegelijkertijd verwerpt ze in het schrijven de LGBT-vrije zone in Zakrzówek en de andere Poolse gemeenten. Ook drukt Malle haar steun uit aan de LGBT-gemeenschap. “Wij zijn een gemeente waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst of geaardheid. Dit konden we dus niet zomaar laten passeren. De rechten van de mens kunnen niet zomaar aan de kant geschoven worden. We roepen de inwoners van Zakrzówek op om samen met ons te vechten tegen beslissingen die in strijd zijn met onze normen en waarden”, licht Gerinckx toe. 

 

Dialoog levendig houden 

Voorlopig staat de band met de Poolse gemeente nog niet op het spel. “Het gaat vooral om een apolitieke, inhoudelijke verbroedering tussen mensen. De samenwerking zal niet afgebroken worden vanwege puur politieke standpunten van het bestuur”, zegt Hendrickx. “Vandaag de verbroedering verbreken zou ons inziens een verkeerd signaal geven. Een deel van de inwoners in het dorp is ongetwijfeld ook niet akkoord met de verklaringen van hogerhand. Met het verbreken van de banden laten wij hen en de holebi-gemeenschap ginds in de steek en nemen we elke kans tot dialoog weg”, vult het verbroederingscomité aan. 

“We zullen echter deze kwestie niet negeren. Wanneer we tijdens onze ontmoetingen geconfronteerd worden met discriminatie, zullen we dit niet tolereren en duidelijk aangeven dat dit niet strookt met onze normen en waarden en de Europese visie. Indien we geconfronteerd worden met radicale standpunten en de dialoog stopt, zullen we de verbroedering met Zakrzowèk noodgedwongen onder de loep nemen en indien nodig stopzetten”, klinkt het nog bij het verbroederingscomité.

 

Paus 

De burgemeester en gemeenteraadsvoorzitter hopen dat hun brief beterschap brengt. Volgens hen heeft ook de paus daartoe bijgedragen. “We weten dat Polen een godsvruchtig, gelovig land is. De paus heeft enkele dagen nog gezegd dat homo’s goede mensen zijn en een warm nest verdienen. Hopelijk komen ze in Polen tot inzicht”, besluiten ze. 

© Tekst overgenomen uit Het Laatste Nieuws online van 27 oktober 2020.

 

BEGIN BRIEF

 

Geachte

Namens de gemeenteraad en de burgers van Malle brengen wij u de warmste groeten over.

We hopen dat u het goed stelt. De banden tussen de bevolking van uw en onze gemeente zijn sterk en oud. Verschillende Mallenaren hebben uitsluitend warme herinneringen aan uitwisselingsactiviteiten met Zakrzowek. Het is vanuit die sterke band dat wij een bezorgdheid willen uiten.  

Vanuit Zakrzowek bereikte ons het bericht over de opgerichte "LGBT-vrije zones", waarbij formeel wordt erkend dat uw grondgebied geen LGBT-personen tolereert. Deze beslissing is voor ons, Mallenaren, onbegrijpelijk en fout. Wij hechten veel waarde aan tolerantie, verdraagzaamheid en pluralisme. De beslissing van uw bestuur, en met hen vele andere lokale besturen in uw land, zet volgens ons de deur open voor haat, intolerantie en discriminatie.  

Als solidaire en zorgzame gemeenschap geloven we dat deze beslissing indruist tegen de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. In haar zitting van 24 september onderschrijft onze gemeenteraad unaniem en stellig:

  1. De gemeenteraad van Malle benadrukt unaniem en stellig het belang van de verbroederingsbanden tussen Mallenaren en burgers van Zakrzowek en onderschrijft daarom de brief van de intergemeentelijke verbroedering.
  2. De gemeenteraad van Malle drukt unaniem en stellig haar steun aan en solidariteit met de LGBT-gemeenschap van Zakrzowek uit.
  3. De gemeenteraad van Malle veroordeelt unaniem en stellig het anti-LGBT discours dat wereldwijd weerklinkt en dat de fundamentele rechten en vrijheden van de mens schendt.
  4. De gemeenteraad van Malle verwerpt unaniem en stellig de  LGBT-vrije zones in Zakrzowek en in andere Poolse gemeenten.
  5. De gemeenteraad van Malle gaf ons de opdracht dit standpunt over te maken aan alle burgers van Zakrzowek, aan dhr. Orzechowski, de Poolse ambassadeur in ons land en aan de bestuurlijke verantwoordelijken van Zakrzowek.

 

EINDE BRIEF

 

Uit: Gazet van Antwerpen, woensdag 28 oktober 2020, pagina 19.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is