Malle trapt de deur van 2018 in met begroting op orde

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid

Op de gemeenteraad van 18 december 2017 lag het sluitstuk van deze legislatuur op tafel met het budget van 2018 en het meerjarenplan 2014-2019. De meerderheidspartijen DBM en N-VA werken van in het begin van deze bestuursperiode aan een degelijk en verantwoord budgettair plan en zijn dan ook blij met de resultaten.

De N-VA-fractie reageert tevreden: “Onze gemeente functioneert met het geld van onze burger. Zoals elke goede huisvader heeft ook Malle zijn rekening op orde. Net zoals de afgelopen jaren, geven we dit jaar niet meer uit dan dat er binnenkomt en kunnen we een begroting in evenwicht presenteren. Maar investeren doen we ook!”

Wat doen we in 2018?

Verkeersinfrastructuur

We maken werk van onze wegen. In de eerste plaats realiseren we samen met het Agenschap Wegen en Verkeer de doortocht op de Hoogstraatsebaan in Oostmalle. Verder worden ook de Mostheuvellaan en omgeving in Westmalle en de Beekstraat en Molenweg in Oostmalle onder handen genomen.

Project in hartje Westmalle

Met het oog op de realisatie van de PPS West worden budgetten vrijgemaakt voor de aankoop van woningen die nodig zijn om het projectgebied te vrijwaren. PPS West is een project dat het gebied in het centrum van Westmalle een nieuwe invulling wil geven. Daarin wordt een nieuwe bibliotheek, een nieuw gemeenschapscentrum en een nieuwe school voorzien in combinatie met nieuwe sportinfrastructuur, lokalen voor jeugdbewegingen en ruimte voor de kinderopvang. Dit alles in een gezond evenwicht met nieuwe woningen.

Vrijetijdsaanbod voor elke Mallenaar

In 2018 starten we met de bouw van een outdoor fitness op de site van Torenhof. Ook investeren we in de speelpleinen van het Torenhof. Voor de uitleendienst kopen we een nieuwe wc-container aan om evenementen logistiek te ondersteunen. Tot slot worden er ook budgetten vrijgemaakt om de restauratie te finaliseren van onze toeristische troeven het kasteel De Renesse en de Sint Martinuskerk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is