Militair domein Malle wordt natuurgebied van meer dan 200 ha

Op 3 januari 2020, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelde de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Omgeving Vliegveld Malle' in Malle en buurgemeenten principieel definitief vast. Milieuschepen van Malle Wouter Patho (N-VA) is bijzonder blij dat hierdoor meer dan 200 ha militair domein omgezet wordt naar natuurgebied. 

Van 30 april tot 28 juni organiseerde het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het plan.Tijdens het openbaar onderzoek werden 27 adviezen en bezwaren ingediend. Het nu definitief goedgekeurde RUP komt in ruime mate tegemoet aan de geformuleerde adviezen/bewaren. “Met deze beslissing zetten we het militair domein met het voormalige militaire vliegveld van Malle om naar natuurgebied. Bovendien is in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties en onderzocht in welke mate recreatief medegebruik in het nieuwe natuurgebied mogelijk is. Een deel van het vliegveld zal ook na de herbestemming gebruikt kunnen blijven voor recreatievliegen en er is ook een zone aangeduid waar binnen bepaalde voorwaarden ruitertornooien georganiseerd zullen kunnen worden”, zegt Demir.


Volgens schepen van milieu Wouter Patho wordt het behoud en het versterken van waardevolle bossen, heidekernen en landduinen een prioriteit. "Het plan omvat naast het militair domein ook de landbouw-, natuur- en bosgebieden in de ruime omgeving van het vliegveld tussen Zoersel, Oostmalle en Wechelderzande. Het plangebied is meer dan 600 ha groot. Het duidt deze grote aaneengesloten open ruimte aan als 'erfgoedlandschap' en zet in op het behoud van de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden. Het gaat om drie aangrenzende gebieden uit de vastgestelde landschapsatlas: het bos- en landbouwgebied 'Herenbos, Heihuizen en Zalfen', het natuurgebied 'Zalfens Gebroekt' en de bossen rond het 'domein Blommerschot en Beulkbeemden'."


Nu duidelijk is wat de nieuwe bestemming van het militair domein wordt, kan Defensie overgaan tot de verkoop van het domein. De Vlaamse regering legt het plan nu ter advies voor aan de Raad van State.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is