Militair domein wordt natuurgebied

Op 1 april 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Het Ministerie van Defensie besliste twee jaar geleden al om het vliegveld te verkopen. Het terrein is ongeveer 225 hectare groot en strekt zich uit tussen de kernen van Oostmalle, Wechelderzande en Zoersel.

Bijkomende troef: deze 'groene long' zit geprangd tussen belangrijke boscomplexen.

Door de rijkdom aan fauna en flora willen de gemeentebesturen van Malle, Zoersel en Lille dat het domein groen blijft. Om die redenen nam de Vlaamse regering de opdracht op zich om de herbestemming van het terrein in gang te zetten, met name om deze oorspronkelijke militaire zone om te vormen tot natuurgebied.

Wat het de facto al is, maar de officialisering ontbreekt nog.

 

Milieu-effectenrapport

Het Malse gemeenteraadslid Yannick Van den Broeck (N-VA) vroeg via Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele (N-VA) de stand van zaken in het dossier op bij ministers Philippe Muyters (N-VA) en Joke Schauvliege (CD&V). Zo vernam hij dat de procedures om het domein in te richten als natuurgebied aan de gang zijn. Bedoeling is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Militair gebied Oostmalle' op te maken. "De opdracht werd zopas gegund en over negen maanden, eind december, kan die afgerond zijn. De finalisering ervan wordt in de loop van 2015 verwacht."

De lopende procedures, met daarbij het opmaken van een milieu-effectenrapport, vormen geen obstakel voor potentiële kopers om zich al kandidaat te stellen. "Het domein kan op elk ogenblik in de etalage gezet worden. Bovendien is het niet zeker dat alleen de Vlaamse overheid het domein kan verwerven", stelt Van den Broeck.

 

Interesse bij vorige eigenaars

Zo is het best mogelijk dat Defensie in overleg met Financiën beslist de gronden te verkopen aan de meest biedende partij(en). Er is interesse van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt en Pidpa (die er een waterwinning heeft) om delen van het gebied aan te kopen. Daarnaast zijn ook de opvolgers van de vroegere eigenaars, die ruim een halve eeuw geleden hun gronden moesten afstaan aan Defensie, geinteresseerd in het weer verwerven van hun gronden. Een andere mogelijkheid is dat besturen met onteigeningsbevoegdheid het domein in hun bezit krijgen.

"Voor ons is het belangrijk dat het gebied 'groen' wordt ingekleurd en dat de al geleverde inspanningen qua natuurbeheer worden voortgezet.

Er moeten ook duidelijke afspraken worden gemaakt over het recreatief medegebruik en het openbaar karakter van het domein", verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Paul Van Ham (N-VA) het standpunt van de gemeente.

Intussen besliste het schepencollege van Malle om in overleg te treden met alle betrokken partijen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is