N-VA Malle scherp voor verkleutering van debat in gemeenteraad

Op 31 mei 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid

 

Tijdens de jongste zitting van de gemeenteraad van Malle hielden verschillende gemeenteraadsleden een spiegel voor aan hun collega van oppositiepartij Vlaams Belang. Inhoudelijke N-VA- kritiek op zijn ideeën en op de aard van zijn communicatie was scherp maar correct. Zoals het hoort in een volwassen politiek debat. Schepen Wouter Patho en gemeenteraadslid Sanne Van Looy van meerderheidspartij (N-VA) betreuren echter vooral de “verkleutering” van het debat in de gemeenteraad.

Alles begon met een bijkomende vraag van raadslid Van Boxel (VB) over een facebookpost van de gemeente Malle. In die oproep van de gemeentelijke communicatiedienst werd gevraagd naar een fiets voor een welbepaald gezin.  VB oordeelde dat dit niet de taak van een gemeente is en werd daarin bijgetreden door het schepencollege! 

Aansluitend liet schepen Patho (N-VA) zich kritisch uit over de intenties van het raadslid, niet in het minst omdat het gezin waarover zijn agendapunt handelde Syrische vluchtelingen betreft. Wouter Patho (N-VA): “In tegenstelling tot de goede intenties van de communicatiedienst, stelde ik vragen bij de intenties van het raadslid. Op sociale media en via andere kanalen kraamt hij maar al te vaak klinkklare onzin uit! Hij denkt in termen van zwart-wit, voor-tegen, links-rechts. Dat laat weinig ruimte voor nuance, laat staan voor een constructieve politieke houding. Integendeel, hij voedt angstbeelden, spreekt over het bedreigende karakter van vluchtelingen, wijst op de nefaste gevolgen van de komst van nieuwkomers in onze gemeenten en herhaalt maar al te graag aan dat de inzet voor de enkele oorlogsvluchtelingen ten koste gaat van Mallenaren.  Het was niet moeilijk om, ondersteund door collega- gemeenteraadsleden, al dat valse nieuws tegen te spreken.”

Ook N-VA-raadslid Sanne Van Looy blijft op haar honger zitten. “Het Vlaams Belang- raadslid houdt ervan om politiek te bedrijven van achter zijn PC. Wanneer hij dan zelf het debat naar het publieke forum brengt, verrast de algemene kritiek hem.  Op de vraag van schepen Patho in hoeverre raadslid Van Boxel “van oordeel is dat iemand die elders geboren wel of niet een meerwaarde voor Vlaanderen en de lokale gemeenschap kan betekenen” kwam slechts een halfslachtig antwoord. De kritiek op zijn ideeën en op de aard van zijn communicatie was scherp maar correct. Zoals het hoort in een volwassen politiek debat. Dat hij zich nadien via de sociale media in zijn favoriete slachtofferrol wentelt, is flauw.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is