N-VA Malle steunt Music for Life

Op 17 december 2014, over deze onderwerpen: Activiteiten en afdelingswerking

N-VA Malle schenkt de partijafdrachten van december van al haar mandatarissen aan de Music for Life-actie. Goed voor een bedrag van 1.000 euro ten voordele van de aandoening Meervoudig Systeem Atrofie (MSA).

N-VA zet zich al jaren in voor de Music For Life-actie van Studio Brussel. Vorig jaar slaagde de partij er in om in totaal bijna 33.000 euro in te zamelen ten voordele van vijf weesziekten. Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck trekt dit jaar de actie in Antwerpen ten voordele van de aandoening Meervoudig Systeem Atrofie (MSA). Partijgenoot Flor Van Noppen verloor in september zelf nog de strijd met de ziekte. Het ingezamelde geld gaat integraal naar de vzw MSA-patiëntenvereniging.

 “In Malle willen we ons steentje bijdrage voor de Music for Life-actie. Daarom zullen al onze mandatarissen hun partijafdrachten deze maand aan het goede doel storten[1].
Voor drie schepenen, drie gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid komt dat al
snel op het niet-onaardige bedrag van 1.000 euro
”, vertelt fractieleider Peter Lacante.

N-VA kiest er uitdrukkelijk voor om een bijdrage te leveren voor weesziekten. Dit zijn zeldzame ziekten waarvoor zelden onderzoek gebeurt. Op die manier willen we het signaal geven dat we niemand achterlaten in onze maatschappij.

Op deze manier zetten we het warm en gul karakter van onze partij duidelijk
in de verf
”, besluit Lacante.  

 

[1] De partijafdrachten is de som die lokale mandatarissen maandelijks aan de lokale partijkas afstaan. Het gaat om 10% van de brutowedde (in het geval van een schepen) of 10% van de zitpenning (presentiegeld van raadsleden).   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is