N-VA Malle stuurt jong geweld naar gemeenteraad

Op 4 december 2012, over deze onderwerpen: Activiteiten en afdelingswerking

De N-VA draagt haar steentje bij voor de verjonging en vervrouwelijking van de gemeentepolitiek in Malle. De gemiddelde leeftijd van de zes op 14 oktober verkozen N-VA-gemeenteraadsleden is 38 jaar (ter vergelijking: de uittredende gemeenteraad tikt af op een gemiddelde leeftijd van53,5 jaar).  Vooral de N-VA-fractie in de gemeenteraad zal met twee raadsleden van 21 en 24 jaar jong voor de dag komen.

Spoedig na de verkiezingen werd met de andere winnaar van de verkiezingen, DBM, een overeenkomst gesloten om samen de meerderheid uit te maken voor de komende zes jaar. Ondertussen werden ook al de bevoegdheden verdeeld. Momenteel wordt druk geschreven aan het beleidsplan voor de komende legislatuur.

Aanstaand OCMW-voorzitter Wouter Patho(31): "op 14 oktober heeft de N-VA bewust jonge kandidaten een prominente plaats gegeven op de N-VA-lijst om zo zuurstof te geven aan de gemeentepolitiek in Malle. Die keuze rendeerde met de verkiezing van 2 jonge twintigers als raadslid. De kracht van verandering en continuïteit gaat goed samen in Malle: samen met coalitiepartner DBM willen we onze verfrissende ideeën voor de gemeente nu ook echt in praktijk omzetten. "

De N-VA-mandatarissen zijn

Schepenen:

~        Wouter Patho (31) wordt met 580 voorkeursstemmen de jongste schepen van het college en zal fungeren als OCMW-voorzitter. Verder is hij bevoegd voor sociale zaken, gezin, kinderopvang, welzijn en wonen.

~        Lokaal ondernemer Paul Van Ham (45) mocht 269 naamstemmen laten optekenen. Hij wordt 2e schepen en is bevoegd voor ruimtelijke ordening, leefmilieu, recyclagepark, landbouw en energie.

~        Huidig OCMW-raadslid Mieke Vermeyen (57) behaalde 279 voorkeursstemmen bij de verkiezing en wordt 4e schepen in het college, bevoegd voor personeel, senioren, emancipatie, kermissen, markten, parken en plantsoenen.

Raadsleden:

~        Lijstduwer Peter Lacante (53) wist 188 Mallenaren te overtuigen om voor hem te kiezen. Hij wordt fractieleider van de N-VA in de gemeenteraad. Peter is actief in de buurtwerking en in het bestuur van volleybalclub WOVO. Hij wil vooral de dorpskernverfraaiing met veilige, goed onderhouden fiets- en voetpaden, sport en onderwijs opvolgen.

~        Yannick Van den Broeck (24) werd als vijfde verkozen met 136 voorkeursstemmen. Als historicus was hij actief bij de Heemkundige Kring Malle. Sinds enige tijd werkt hij professioneel voor de N-VA als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement. Voor Malle wil Yannick zich vooral toeleggen op de domeinen lokale economie, erfgoed, toerisme en duurzaamheid.

~        Als jongste vertegenwoordiger werd Sanne Van Looy (21) verkozen met 123 naamstemmen. Sanne studeert geschiedenis aan de KuLeuven. In Malle wil ze haar schouders zetten onder de uitbouw van het sociaal leven in het algemeen en die van het culturele aanbod in het bijzonder.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is