N-VA wil werking politiezone verbeteren

Op 6 oktober 2012, over deze onderwerpen: Veilig Malle

Uit een bevraging van de bevolking en de politiemensen zelf leidt N-VA af dat er op politioneel vlak veel kan worden verbeterd in de toekomst. Ze vinden dat de politieraad meer bevoegdheden moet krijgen om mee het beleid te bepalen en dat de visies van de diverse gemeentes meer op elkaar moeten worden afgestemd. Daarnaast pleit de partij voor meer samenwerking met andere politiezones.

De N-VA vindt dat de burgers mee moeten participeren in het streven naar meer veiligheid, bijvoorbeeld door betere contacten met de wijkagenten en via het uitbreiden van de buurtinformatienetwerken.

De politie moet meer op straat komen en minder bezig zijn met de administratie. Een betere taakverdeling en een efficiëntere aanpak op dat vlak kunnen helpen, vinden de N-VA-kandidaten van de vier gemeenten.

N-VA is tevens voorstander van bewakingscamera's, nummerplaatdetectie en snelheidscontroles.

Ten slotte pleit N-VA voor een betere dienstverlening naar de bevolking toe, waarbij vlotte aangiften en snelle reacties het streefdoel zijn. Daarom moet de volgens deze partij de wijkpolitie makkelijker aanspreekbaar zijn, bijvoorbeeld via gsm.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is