Van Ham (N-VA) trekt fietspad Sint-Jozeflei door

Op 26 september 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Op voorstel van mobiliteitsschepen Paul Van Ham wordt het fietspad in de Sint-Jozeflei doorgetrokken. “Deze maatregel beoogt een gunstig effect op de verkeerssituatie op het kruispunt van de Sint-Jozeflei, de Oude Molenstraat en de Kasteellaan.” De N-VA voegt daarmee de daad bij het woord om in te zetten op veilige fietspaden in schoolomgevingen.

Tijdens de weekdagen passeren dagelijks honderden fietsers en andere bestuurders het kruispunt om op school te geraken. Vanzelfsprekend vertaalt dit zich in een tijdelijke druk op de verkeersleefbaarheid in de omgeving. Deze situatie is niet nieuw. Tijdens deze legislatuur wordt er wel met gerichte en structurele ingrepen opgetreden.

Eerder dit jaar pakte schepen van Mobiliteit Paul Van Ham uit met een initiatief dat ten goede moet komen aan het comfort en de veiligheid van de fietser met de verharding van de Akkerstraat. “Daardoor wordt het fietsverkeer afgeleid van de drukke wegen die Oostmalle met Westmalle verbinden,” zegt Van Ham. “Met de herinrichting van de Hoogstraatsebaan zal er maximaal rekening gehouden worden met de veiligheid van de zwakke weggebruiker,” belooft de mobiliteitsschepen. Ook het afstemmen van de lichten op het kruispunt met de Antwerpsesteenweg en de Brechtsesteenweg op vraag van de directie en oudercomité van het Sint-Jan Berchmanscollege komt ten goede aan de veiligheid van de (vooral jonge) fietsers.

Kiezen voor veiligheid kan ook met kleine ingrepen. Dat bewees schepen Van Ham op de gemeenteraadszitting van 26 september waar hij uitpakte met een voorstel om het fietspad in de Sint-Jozeflei door te trekken zoals te zien in op onderstaand plan. Dit gaat gepaard met een verkeerskundige ingreep: bestuurders die uit de Berckhovenstraat komen, zullen voorrang moeten verlenen aan bestuurders die uit de Sint-Jozeflei komen. Zo hoeven fietsers zich voortaan niet meer in onveilige bochten te wringen om hun bestemming te bereiken. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is