Windturbineproject haalt het ook niet in beroep

Op 10 april 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De N-VA fractie was opgelucht en blij met het nieuws van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat de aanvraag voor de bouw van drie windturbines in Malle en Zoersel werd geweigerd in beroep. De minister oordeelde dat de windturbines strijdig zijn met de goede ruimtelijke ordening en ze niet voldoen aan het energetisch optimalisatieprincipe.

In maart 2020 werd bij de deputatie van de provincie Antwerpen een aanvraag ingediend voor vier windturbines. De gemeente Malle organiseerde kort nadien een openbaar onderzoek waar vanuit Malle alleen al ruimschoots 3.000 bezwaarschriften binnenstroomden. Na een negatief verslag van de provinciale omgevingscommissie (POVC), waar schepen van Ruimtelijke Ordening de belangen van de gemeente verdedigde, oordeelde ook de deputatie dat het project niet verantwoord is op deze locatie, zeker omdat er geen zware geluid producerende activiteiten aanwezig zijn in de omgeving.

De aanvragers gingen hiertegen in beroep bij de minister van Omgeving met één windturbine minder omdat de gemeenteraad van Malle had beslist om geen toelating te geven om de wieken over de gemeenteweg te laten draaien. Daardoor was het project ruimtelijk niet meer aanvaardbaar, omdat de turbines te verspreid in het landschap zouden komen te staan. Daarnaast waren de windturbines niet meer te verantwoorden vanuit energetisch oogpunt omdat het rendement te laag en onzeker zou zijn, wat niet in verhouding staat tot de maatschappelijke kost.  

De initiatiefnemers kunnen nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad kan echter geen inhoudelijke beslissing nemen en kan de beslissing van de minister dus hoogstens vernietigen en terug verwijzen naar de minister.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is