Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 april 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De N-VA fractie was opgelucht en blij met het nieuws van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat de aanvraag voor de bouw van drie windturbines in Malle en Zoersel werd geweigerd in beroep. De minister oordeelde dat de windturbines strijdig zijn met de goede ruimtelijke ordening en ze niet …

Wie een tijdelijke zorgunit in de tuin wil plaatsen om een thuiswonende oudere te ondersteunen, kan dat vanaf nu in Malle aanvragen. Dat besliste de gemeenteraad van 25 maart 2021 unaniem. Het initiatief kwam van N-VA schepenen van Welzijn Wouter Patho en Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy. “Met …

Op 24 maart 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De gemeenteraad van februari hechtte haar goedkeuring aan het kwaliteitsplan dat de grens afbakent tot waar kernversterkende projecten mogelijk zijn en voor die projecten specifieke ontwerpconcepten en -strategieën uitzet. “Een plan schrijven is één. Nu is het kwestie dat de principes doordringen …

Op 12 maart 2021, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Sociaal beleid en welzijn

Het gemeentebestuur van Malle gaat in zee met BEEGO, een organisatie die bij Mallenaren langsgaat om hen te helpen bij het gebruik van digitale toestellen en toepassingen. De samenwerking met de studenten maakt deel uit van een ruimer pakket aan maatregelen waarmee schepen voor armoedebestrijding …

Op 2 maart 2021, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De gemeenteraad van 25 februari 2021 gaf haar goedkeuring aan het kwaliteitsplan voor Malle. Dat is een belangrijke zet, omdat het nieuwe afwegingskader als leidraad zal dienen bij de beoordeling van toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Malle. Met het kwaliteitsplan geeft het gemeentebestuur …

Op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

De gemeenten Malle en Zoersel slaan de handen in elkaar voor een veiliger kruispunt op de Andreas Vesaliuslaan met de Jagersweg. “We hebben een nieuwe voorrangsregeling getroffen en het kruispunt geaccentueerd,” zeggen schepenen Danny Van de Velde uit Zoersel en Sanne Van Looy uit Malle, beiden N …