Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Op de braderij van Westmalle was niet alleen gezelligheid troef, maar ook veilig verkeer stond in de picture.  Op uitnodiging van het gemeentebestuur van Malle kwam een team van Responsible Young Drivers de braderijgangers bewust maken van de gevaren van afgeleid rijden met de wagen of de fiets …

Op 5 juli 2019, over deze onderwerpen: Activiteiten en afdelingswerking

Traditiegetrouw stonden we op de vrijdagavond van het braderijweekend in Westmalle paraat met een drankje en een knabbeltje. Ook ons spel werd gewaardeerd. :-) …

Op 22 juni 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken

Elke Vlaming kan sinds deze week via de Mobiscore nagaan hoe vlot openbaar vervoer en diensten te bereiken zijn vanuit de eigen woning.  De score wordt berekend op basis van de ligging ervan. De Malse woningen krijgen gemiddeld een vijf of een zes. “Een rapport waar ik in andere omstandigheden …

Op 24 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De deputatie van de provincie Antwerpen verleent een vergunning voor een grootschalig psychiatrisch verzorgingstehuis op de site van het Torenhof na het beroep van Emmaüs vzw, de aanvrager. “Onbegrijpelijk. De schaal van dit project zal resulteren in een te grote ruimtelijke en mobiliteitsimpact,” …

Op dinsdag 16 april vond de eerste gemeenteraadscommissie Omgeving plaats. Door een commissie in het leven te roepen, wil het gemeentebestuur van Malle de tijd nemen om grote dossiers van de gemeenteraad grondig te bespreken in functie van een goede besluitvorming. De commissie heeft dus als taak …

Op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Het dossier over de mogelijke inplanting van windturbines in Malle doet de afgelopen maanden heel wat stof opwaaien. De drie meerderheidspartijen DBM, N-VA en CD&V formuleren een uitgesproken standpunt over het windturbineproject. De drie meerderheidspartijen delen de bezorgdheden over de nabijheid …