43 boetes voor loslopende honden

Op 30 juni 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Veilig Malle

Wildplassen, loslopende honden en geluidshinder behoren tot de top drie van de GAS-boetes die de afgelopen vier jaar werden uitgeschreven in Malle. Dat blijkt uit de cijfers die fractieleider Peter Lacante opvroeg aan burgemeester Harry Hendrickx. De cijfers over de inbreuken tegen de blauwe zones werden weggelaten omdat ze pas sinds 2016 in het GAS-reglement werden opgenomen.

Loslopende honden, afval op straat, hondenpoep op het voetpad,… Het zijn kleine inbreuken die soms tot grote ergernis kunnen leiden. Om de politiediensten te ontlasten van administratie, kunnen gemeenten overtredingen, die openbare overlast veroorzaken, snel en efficiënt bestraffen met GAS. GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie en ging sinds 2010 van kracht. Het systeem laat de gemeente Malle toe om boetes op te leggen voor inbreuken tegen het gemeentereglement. “De gemeentelijke administratieve sanctie is een laagdrempelig instrument om kort op de bal te spelen en lokale openbare overlast snel aan te pakken,” zegt Peter Lacante.

“De meeste overtredingen hebben te maken met wildplassen, loslopende honden en geluidshinder,” constateert Peter. Van 2013 tot en met 2016 werden in totaal 58 GAS-boetes uitgeschreven voor wildplassen, 43 voor loslopende honden en 11 voor geluidshinder. “De cijfers tonen aan dat er wel degelijk wordt opgetreden. We zijn ons bewust van de inbreuken die onder de radar blijven, zoals honden die niet aan de lijn lopen. Loslopende honden zijn niet alleen hinderlijk voor wandelaars, lopers en andere recreanten, maar vormen ook een gevaar voor de natuur. Honden horen aan de lijn.”

“In de strijd tegen alledaagse ergernissen is het systeem van GAS een efficiënt middel,” zegt lokaal afdelingsvoorzitter Sanne Van Looy. “N-VA Malle wil het GAS-systeem consequent blijven uitvoeren en het gebruik ervan naar de toekomst toe optimaliseren in samenwerking met de lokale politie Voorkempen.”

 

Gazet van Antwerpen, 30 juni 2017, p. 13.

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is