Geen windturbines zonder draagvlak

Op 4 april 2019, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Het dossier over de mogelijke inplanting van windturbines in Malle doet de afgelopen maanden heel wat stof opwaaien. De drie meerderheidspartijen DBM, N-VA en CD&V formuleren een uitgesproken standpunt over het windturbineproject. De drie meerderheidspartijen delen de bezorgdheden over de nabijheid van windturbines bij woningen en kunnen het vooropgestelde project niet positief adviseren zolang er geen draagvlak is. En daar begint natuurlijk alles mee.

Naar aanleiding van plannen van drie windturbines op het industrieterrein van Malle en één in Zoersel, net ten zuiden van de gemeentegrens, neemt de drie meerderheidspartijen een standpunt in. “We kunnen het project, zoals we het nu kennen, niet positief adviseren", meent schepen van ruimtelijke ordening Sanne Van Looy. “Windturbines zijn niet het probleem, wel windturbines zonder draagvlak. Ze komen tot 280 meter van de woonwijken. Zolang we niet elk hinderrisico voor de omwonenden kunnen uitsluiten, gaan we met de nodige voorzichtigheid om met windmolenprojecten. Ook is er nog te weinig significant wetenschappelijk onderzoek voor handen naar de effecten en het geluid van windturbines. Op basis van de aangeleverde informatie en de beperkte wetenschappelijke kennis kunnen we onvoldoende garanderen dat er niet aan de levenskwaliteit wordt geraakt."

De oprichting van windturbines moet te verzoenen zijn met de vraag naar kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening. "De ontwikkelingsdruk en verdringing van de open ruimte die we de afgelopen decennia waarnamen, moeten een wake-upcall zijn voor hoe we in de toekomst omgaan met onze ruimte. Malle wil streven naar ruimtelijke kwaliteit voor onze huidige en toekomstige generaties Mallenaren. En bij die kwaliteit hebben we sterke vragen als we een visuele barrière gaan inrichten tussen de twee deelkernen van ons mooie Malle”, zegt Sanne Van Looy. "Ook is de impact op de vastgoedwaarde van woningen in de nabijheid van windturbines onvoldoende duidelijk. Tot slot heeft Malle het laagste windaanbod in de hele provincie Antwerpen, waardoor onze gemeente dus zeker geen ideale locatie is voor windturbines.”

U leest onze bezorgdheden in de begeleidende brief die we aan alle betrokkenen bezorgden. 

Gazet van Antwerpen, donderdag 4 april 2019, p. 25

Het Laatste Nieuws, donderdag 4 april 2019, pagina 7.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is