Gemeente onthult namen trage wegen

Op 16 oktober 2021, over deze onderwerpen: Groen Malle, Mobiliteit en openbare werken

Op zaterdag 16 oktober ontdekten wandelende, lopende en fietsende Vlamingen massaal de trage wegen in hun buurt. Zo ook in Malle. De Dag van de Trage weg is daarmee dé opendeurdag voor alle trage wegen. Deze symbolische dag greep het gemeentebestuur aan om het allereerste straatnaambordje te onthullen met een eigen naam voor de trage weg tussen de Akkerstraat en de Steenovenstraat. Deze heet voortaan het ‘Den Akker’.

Levend erfgoed

Door opeenvolgende lockdowns en beperkende maatregelen van de afgelopen periode leerden onze inwoners de vele doorsteekjes, akkerpaden, buurtwegen in het wandelparadijs Malle kennen. “We vinden deze paadjes een belangrijke factor in de beleving van al wie Malle doorkruist. Daarom maakten we in onze meerjarenplanning specifieke budgetten vrij voor een trage wegenbeleid,” zegt mobiliteitsschepen Sanne Van Looy.

De gemeente Malle organiseerde een proefparticipatietraject rond de naamgeving van enkele trage wegen. “Onze inwoners kennen hun eigen buurt het best en zijn bij uitstek de juiste partner omwille van het folklore karakter van de verbindingspaadjes. Trage wegen vormen vaak het levend erfgoed waarover al vele verhalen bestaan. We wilden de voorstellen – die het gemeentebestuur samen met de Heemkundige Kring formuleerde – dan ook in de eerste plaats aan hen voorleggen. Uit die reacties bleek een grote betrokkenheid. We zullen toekomstige naamgevingsprojecten dan ook nog breder trekken en de inwoners eerst bevragen over eventuele alternatieve voorstellen.”

Belevingsplekje

Vandaag, uitgerekend tijdens de Dag van de Trage Weg, onthult het college van burgemeester en schepenen plechtig het eerste straatnaambordje van de trage weg tussen de Steenovenstraat en de Akkerstraat, die voortaan ‘Den Akker’ zal heten. In samenwerking met Regionaal Landschap Voorkempen komt er ook een belevingsplekje, met een zitbank en een informatiebord over de typische zandweg die den Akker is. De Heemkundige Kring leverde heel wat historische input aan voor dit informatiebord, zodat de wandelaars in Den Akker ook een stukje geschiedenis mee krijgen.

Wandeling ‘Bindjespad'

Om de trage wegen in Malle extra in de kijker te zetten, stippelde de dienst toerisme het ‘Bindjespad’ uit. Deze gloednieuwe wandeling van 10 kilometer loopt langs verschillende trage wegen, waaronder de verbindingsweg tussen de Schapenstraat en de Steenovenstraat, die voortaan ‘Tsjokkerspad’ zal heten. “Trage wegen verbinden de akkers met het dorp, de industrie met de landbouw en in het geval van Malle: Oost met West. Deze wandeling verbindt het hele dorp met elkaar, vandaar de naam Bindjespad”, verklaart schepen Sanne Van Looy, die ook meegeeft dat het gemeentebestuur nog tractorsluizen zal aanleggen op Den Akker en het Tsjokkerspad en een rij wilgenbomen zal aanleggen als belangrijk landschapselement. Deze realisatie gebeurt met financiële steun van de provincie Antwerpen, waarbij de gemeente Malle en de provincie elk de helft van de kosten voor haar rekening neemt.

 

Voor de volledigheid: in het proefproject kregen nog vier andere trage wegen een officiële straatnaam. Hierbij een overzicht:

  • verbinding Hallebaan – Moerdreef: Prinsenpad
  • verbinding Sint Pauluslaan – Wijngaardstraat: Abdijpad
  • verbinding Salphen – gemeente Zoersel: Kalverstraat
  • dreef in domein de Renesse vanaf de parkwachterswoning tot aan de Lierselei: Herendreef 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is