Gemeentebestuur behoedt drie Oostmalse sites van wilde bouwplannen

Op 25 augustus 2022, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

De gemeenteraad van 25 augustus keurde unaniem een nieuw plan voor de ontwikkeling van enkele gebieden in deelgemeente Oostmalle goed. Nu heerst er “vrijheid blijheid” doordat er ofwel geen ofwel veel te soepele spelregels op vlak van ruimtelijke ordening zijn.

Het was een verkiezingsbelofte van de N-VA dat Malle geen proeftuin voor ontwikkelaars mag worden. Het werd tijd dat er paal en perk werd gesteld aan veel te zware ontwikkelingen voor een landelijke gemeente als Malle. Wat niet wil zeggen dat er niet meer gebouwd mag worden. Bouwen moet gebeuren met respect voor de omgeving, het landelijke karakter en het aanwezige groen, en conform de bestaande noden. Dat is niet evident als je moet werken zonder spelregels of met verouderde plannen. Daarom wordt het oude Plan Van Aanleg (BPA) Speelhoven – Akker in een nieuw ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) aangepast naar een ruimtelijk aanvaardbare ontwikkeling voor de toekomst.

Concreet gaat het over drie sites in deelgemeente Oostmalle: het verlengde van de Akkerstraat, grenzend aan de trage weg Den Akker, de voormalige CRV-site op de hoek van de Sint-Lenaartsebaan en de Bruintjesweg, en een inbreidingsproject in De Speelhoven. Vooral de eerste twee sites hadden een ruimtelijke update nodig.

De mogelijkheden van het verouderde BPA bedreigden waardevolle landschapselementen als we niet zouden ingrijpen. Dat hebben we gezien met de ontwikkeling in de Vogelsanck, die de gemeenteraad in het voorjaar van 2020 beroerde. Bovendien hebben we bouwplannen gezien voor een van de sites die absoluut niet aanvaardbaar zijn als we het landelijke karakter willen beschermen. Daarom was er nood aan nieuwe spelregels. In het nieuwe plan wordt het aanwezige landschap binnengetrokken, bestaande bomenrijen beschermd, is er ruimte voor water en zullen zones aangeduid worden voor groenblauwe dooradering. Zo kiezen we voor kwalitatieve kernversterking.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is