Gemeentebestuur stelt akkoord voor: Meer voor Malle

De bestuursmeerderheid van N-VA, DBM en CD&V stelde op dinsdag 22 januari 2019 haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord formuleert de ambities van de drie coalitiepartners en fungeert dus als kompas doorheen de bestuursperiode en als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025, de daaraan gekoppelde actieplannen en budgettering. Het uitgangspunt daarbij is nóg Meer voor Malle doen om van onze gemeente een nóg betere plaats te maken om te leven, te wonen en te werken.

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit Sanne Van Looy licht toe: “De grote inzet van deze bestuursperiode is het toekomstige project die de kern van Westmalle aantrekkelijker moet maken. We werken aan een succesvol ruimtelijk project met een maatschappelijke meerwaarde en waar de onze ruimtelijke principes in worden samengevat: verdichting, groen en plaats voor een bruisend leven. Onze dorpskernen zijn de woonkamer van onze gemeente. En die richt je met zorg in.”

Voor Wouter Patho, schepen van Armoedebestrijding, Sociaal beleid en Milieu & Klimaat is de ondersteuning van kwetsbare gezinnen prioriteit. “Nog te veel Mallenaren groeien op of verkeren in armoede. De komende bestuursperiode zullen we meer naar buiten treden om armoede proactief op te sporen. Dat geldt trouwens ook voor eenzaamheid, een andere grote uitdaging die op ons bord ligt. Daarnaast roepen we ook het fenomeen van uithuiszettingen een halt toe. Malle heeft een ijzersterke reputatie als zorggemeente en dat willen we zo houden.”

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is