Gemeenteraad keurt klimaatplan goed!

Op 10 november 2021, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Terwijl wereldleiders globale doelstellingen en ambities formuleren, schreef klimaatschepen Wouter Patho aan een lokaal klimaatplan voor Malle.  Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad. We willen onze CO2-uitstoot fors verminderen tegen 2030. Concreet mag er dan in Malle nog 53.000 ton uitgestoten worden, 40% minder dan in referentiejaar 2012. Vandaag zorgt onze mobiliteit voor de grootste uitstoot, gevolgd door de industrie en onze woningen.  Een tussentijdse meting in 2017 leert ons dat die uitstoot afneemt. We gaan dus de goede richting uit, maar moeten meer dan één tandje bijsteken om onze doelstellingen te bereiken. Daarnaast moet onze gemeente beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat en mee werk maken van betaalbare, veilige en duurzame energievoorziening. 


Het klimaatplan bevat doelstellingen rond 7 lokaal gekozen thema’s. De klemtoon ligt op klimaatbestendige kernen, duurzaam ondernemen en klimaatvriendelijke mobiliteit.  Als gemeente willen we het voorbeeld geven door te streven naar een klimaatneutrale organisatie.  De hernieuwing van het dorpscentrum in Westmalle biedt daarbij mogelijkheden. Een doelstelling die wellicht het meest tot de verbeelding spreekt én zou moeten opvallen in het straatbeeld is de aanplant van 16.000 bomen langsheen straten, in tuinen en in nieuwe bosgebieden.


Schepen Patho beseft dat deze doelstellingen enkel maar kunnen gerealiseerd worden wanneer een grote groep Mallenaren overtuigd kan worden. Hij richt daarom een lokaal klimaatforum op  “Het realiseren van doelstellingen doet ons nadenken over de manier waarop we ons verplaatsen, wat we eten en hoe we onze woning verwarmen. De klimaatverandering komt dus letterlijk op onze keukentafel terecht. Het gemeentebestuur ziet het als haar belangrijkste taak om mensen te informeren te begeesteren en mee op sleeptouw te nemen. We kunnen daarbij rekenen op enthousiaste burgers, vaak met heel wat kennis ter zake.  Ik engageer me dan ook om werk te maken van de oprichting van een lokaal klimaatforum. Dat overlegorgaan van en voor burgers zal op regelmatige basis het klimaatplan evalueren en mee ideeën uitdenken om onze doelstellingen tegen 2030 waar te maken.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is