Wouter Patho

OCMW-voorzitter, schepen bevoegd voor Sociale Zaken, Gezin, Kinderopvang, Welzijnsbeleid en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Energie, en communicatieverantwoordelijke binnen het bestuur

Wouter Patho is N-VA'er van het eerste uur. Kort na de oprichting sloot hij zich aan bij de partij en werd er actief als nationaal bestuurslid van Jong N-VA (toen nog Ronduit! NVA). Hij hield er zich vooral bezig met Vlaamse en Republikeinse actie, vorming en het onderhouden van internationale contacten. 

Als overtuigd volksnationalist is Wouter solidair met volkeren die ijveren voor hun identiteit, cultuur, taal, autonomie en onafhankelijkheid. Het vormt een belangrijke drijfveer voor zijn politiek engagement. 

Sinds een aantal jaar werkt hij als politiek medewerker van Europarlementslid Mark Demesmaeker. In de lijn van zijn overtuiging volgt hij er van zeer nabij de politieke omwentelingen in onder meer Catalonië, Baskenland en Schotland.

Wouter woont sinds al een achttal jaar in Oostmalle, maar kent de gemeente al heel wat langer. Hij stond er, met veel plezier, als leraar voor de klas van het Immaculata Instituut.  

Maar in de eerste plaats is Wouter fiere papa van twee flinke zonen (Tijl en Hannes) en partner van Nele.