Malle trekt kaart van de sociale economie

Op 22 juni 2017, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn

Het OCMW van Malle stapt mee in een activeringsproject van het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen en het intergemeentelijk samenwerkingsverband SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium). Vanaf augustus worden enkele Mallenaren die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt intensief begeleid. Het traject moet uiteindelijk resulteren in tijdelijke of vaste tewerkstelling of een kwalificerende opleiding. Schepen en OCMW- voorzitter Wouter Patho is ervan overtuigd dat duurzaam werk de beste garantie vormt tegen armoede en isolement en hoopt dat de Mallenaren die deelnemen aan het project een nieuwe start kunnen vinden.

Activering is een van de drie pijlers in de strijd van het gemeentebestuur van Malle tegen armoede, zegt Patho (N-VA). “De sociale dienst van de gemeente bouwt haar dienstverlening uit op drie prioriteiten.  In steundossiers wordt steeds nagaan of de rechten die de persoon heeft in werkelijkheid volledig zijn uitgeput en wordt er gezocht naar een betaalbare woning. Daarnaast gaat de maatschappelijk werker, in geval van werkloosheid, mee op zoek naar een vaste job. In vele gevallen is het noodzakelijk dat gestart wordt met een langdurig traject dat uiteindelijk resulteert in een tijdelijke of vast job.  Om mensen in dat traject te begeleiden, maakt het OCMW extra middelen vrij.”

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SELAB zorgt voor die begeleiding van de uitgekozen deelnemers. Volgens Schepen Patho levert die schaalvergroting voordelen op. “Malle verbindt er zich sedert 2013 toe om met 7 gemeenten uit de regio samen te werken aan een gemeenschappelijke visie op sociale economie en sociale tewerkstelling.  Het intergemeentelijk samenwerkingsverband SELAB zet proeftuinen en projecten op om sociale economie in de regio te versterken. De organisatie neemt daarnaast een regierol op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Het nieuwe activeringsproject is slechts één van de vele projecten van SELAB.”

Vanaf augustus zullen enkele Mallenaren die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt intensief begeleid worden. “De ervaring in andere deelnemende gemeenten leert dat er slaagkansen zijn en dat verschillende deelnemers wel degelijk toegang vinden tot een vorm van tewerkstelling of een kwalificerende opleiding. Ik duim dat ook de Mallenaren die deelnemen aan het project een nieuwe start vinden.  Ik geloof er rotsvast in dat het hebben van duurzaam werk de beste garantie vormt tegen armoede en isolement.”, aldus nog Schepen Wouter Patho (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is