Opnieuw goede punten voor Mals Woonbeleid!

Op 10 augustus 2016, over deze onderwerpen: Sociaal beleid en welzijn, Woonbeleid

Malle zit perfect op koers voor de realisatie van het sociaal woonbeleid. Dat laat Wonen Vlaanderen in een brief aan het gemeentebestuur van Malle weten. Wonen Vlaanderen is het overheidsagentschap dat het Vlaamse woonbeleid uitvoert. Voor het tweede jaar is onze gemeente hierdoor een “categorie 1- gemeente”. Schepen van Wonen Wouter Patho is opgetogen over de prima commentaren die volgens hem “een gevolg zijn van de doorgedreven inspanningen van het beleid en het puike werk van de gemeentelijke diensten”.

Wouter Patho: ”Het bestuur van Malle is al van bij aanvang van de legislatuur bezig aan een inhaalbeweging voor de realisatie van sociale huur -en koopwoningen en heeft de lat meteen hoog gelegd. De uitbouw van een duurzaam woonbeleid is daarin prioriteit. Dat richt zich op de betaalbaarheid van woningen voor jongeren uit onze gemeente. De realisatie van heel wat sociale woningen is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Voor het twee jaar op rij is Malle ondergebracht in categorie 1.”

Schepen voor wonen en OCMW- voorzitter Wouter Patho benadrukt dat het gemeentelijke woonbeleid meer is dan louter een sociaal woonbeleid. “In de eerste jaren van de legislatuur hebben we met de realisatie van sociale en bescheiden huur –en koopwoningen op de site van de Notelaar, in de Smekensstraat en in de Zonnedauwlaan de focus gelegd op het sociale woonbeleid. We gaan op deze weg verder, maar zullen in de toekomst extra aandacht schenken aan nieuwe woonvormen en de sensibilisering rond levenslang en energiezuinig wonen.”

In het najaar van 2016 organiseert de gemeente Malle daarom een informatiesessie over nieuwe verkavelvormen. Woonschepen Patho wil dat zijn gemeente een pioniersrol opneemt in het werken rond nieuwe woonvormen. “De grond in Malle is, net zoals in Vlaanderen, erg schaars. Wonen is slechts één van de bestemmingen voor beschikbare gronden.  De tijd dat mensen enkel maar gelukkig kunnen zijn met grote bouwkavels en traditionele woningen met voortuin en garage is stilaan voorbij. Om Mallenaren te laten nadenken over woonmogelijkheden van de toekomst organiseren we dit najaar nog een inspiratieavond.  Ik kijk uit naar de ideeën en de fantasie van mijn dorpsgenoten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is