Tijdelijke vergunningsstop in Malle

Op 24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Ruimtelijke ordening en leefmilieu, Woonbeleid

 

De gemeente Malle zal vanaf nu tot 1 maart 2021 geen vergunningen meer afleveren en werken aan een bouwkompas. Dat keurde de gemeenteraad op 24 oktober 2019 goed. “Het bouwkompas omvat een reeks maatregelen om het landelijke karakter en de identiteit van ons mooie Malle te vrijwaren en te versterken,” zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy.

 

Enkel grotere woonprojecten

Voor alle duidelijkheid: de bouwpauze geldt enkel voor grotere woonprojecten zoals verkavelingen en appartementencomplexen, niet voor eengezinswoningen. Wie in Malle zijn of haar droomhuisje wil bouwen, moet dus niet wachten tot 2021. “Door de grote toevloed aan eengezinswoningen lopen we vaak achter de feiten aan. Met de tijdelijke bouwpauze nemen we de tijd om zelf actief en in eigen regie een beeldkwaliteitsplan op te stellen vooraleer we nog vergunningen voor grote ontwikkelingen afleveren,” stelt Van Looy.

 

Ruimtelijke uitdagingen

Malle is een interessante en aangename gemeente om te wonen, te leven en te werken. De hoge lokale tewerkstellingsgraad, de aanwezigheid van heel wat basis- en secundaire scholen, een groot vrijetijdsaanbod voor jong en oud en de goede bereikbaarheid zijn opvallende kwaliteiten van onze gemeente. “Die kwaliteiten vallen ook in het vizier van projectontwikkelaars en dat resulteert in een stijging van vergunningsaanvragen voor grote appartementsprojecten En zo'n project omvat gemiddeld al snel 20 à 25 appartementen. Dat betekent dus een aanzienlijke groei bovenop de reeds voorziene demografische stijging."

 

Bouwkompas

Bovendien wordt de schaal van de aangevraagde projecten steeds groter. Projectontwikkelaars kijken niet op een bouwlaag meer of minder, maar het is belangrijk om die nieuwe beeldkwaliteitskenmerken te verzoenen met de traditionele gebouwen in het straatbeeld. “We staan voor grote uitdagingen op vlak van ruimtelijk ordening en willen de nieuwe tendensen omarmen, want we gaan van Malle geen Bokrijk maken", aldus nog Sanne Van Looy. "Maar we willen wel een duidelijk kader scheppen over wat wel en niet kan, om zo de landelijke identiteit van Malle niet aan te tasten en ze zelfs te beschermen voor onze toekomstige generaties. En om die richting te bepalen, nemen we de touwtjes zelf in handen en geven we vorm aan een bouwkompas, dat ons zal helpen om toekomstige ontwikkelingen richting te geven.”

Tot slot: “We staan niet alleen voor deze uitdaging. Heel wat landelijke gemeenten kampen met een verappartementisering, vaak ingegeven door een te enge interpretatie van kernversterking. Kernversterking valt niet te herleiden tot verdichting alleen. Verdichten is altijd ontdichten en ruimte creëren voor groen-blauwe vingers, zeker in de kernen. En we willen hierin een voortrekkersrol spelen voor alle landelijke gemeenten.”

Het Laatste Nieuws, vrijdag 25 oktober 2019, pagina .

Gazet van Antwerpen, zaterdag 26 oktober 2019, pagina 34.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is