Wouter Patho (N-VA) “In 2030 is ruim 8% van de Mallenaren ouder dan 80”

Op 14 februari 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Sociaal beleid en welzijn, Woonbeleid

Dit en vele anderen nuttige informatie over zijn gemeente las N-VA- Schepen en OCMW Voorzitter Wouter Patho in een recente studie. Daarmee bevestigt het een tendens die reeds zichtbaar is in Malle: onze gemeente veroudert in snel tempo.

Wouter Patho nam het socio- democrafisch profiel van zijn gemeente met bijzonder veel aandacht onder de loep. “Om behoorlijk te kunnen besturen, is het nodig om te weten wie er in Malle woont. Betrouwbare cijfers zijn hiervoor van groot belang. Op basis van deze recente studie kan een gemeentebestuur het beleid waar nodig bijsturen. Extra nuttig zijn de prognoses die werden gedaan; een absolute must voor partijen en politici die in de toekomst Malle zullen besturen.”

Vandaag telt Malle 15.150 inwoners. Daarvan is 5,7% ouder dan 80 jaar. Het aantal kinderen tot 15 jaar bedraagt 16%. In 2030 zal het aantal Mallenaren volgens prognoses zijn toegenomen tot 15.560, waaronder dus 8% (of 1.269) mensen ouder dan 80 jaar. Het percentage kinderen tot 15 ligt met 14,7 ruim 1 % lager dan vandaag.

Patho: “Het huidige, maar vooral de volgende legislaturen moeten zich hierop voorbereiden door onder meer gezinnen met kinderen in Malle te houden of te overtuigen om naar onze gemeente te verhuizen. Deze en volgende bestuursmeerderheden moeten daarom inzetten op een doordacht en toekomstgericht woonbeleid, die de open ruimte van onze gemeente vrijwaart en jonge Mallenaren de kans geeft om in de eigen gemeente te blijven. Een andere prioriteit is zonder meer zorg. Het aantal zorginstellingen op het grondgebied is nu al ruim, maar de capaciteit zal dus opgetrokken moeten worden. Evenals de diensten voor thuisbegeleiding.”

Verder las de N-VA-schepen in het rapport dat het armoederisico in Malle 10% bedraagt. Het gaat om de groep mensen die in armoede leeft of het risico loopt in armoede terecht te komen. Ter vergelijking: het armoederisico voor Vlaanderen bedraagt 13%. “Malle is best een welvarende gemeente al ligt het gemiddelde inkomen lager dan in de vergelijkbare buurgemeenten. De werkloosheidsgraad ligt met 6,2% beduidend lager dan in Vlaanderen (7,7) en is voornamelijk terug te vinden in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. In samenspraak met de vele werkgevers en scholen op ons grondgebied, moet jeugdwerkloosheid naar omlaag. Nog zo’n prioriteit.”

Nog volgens het sociaal-demografisch profiel bedroeg het aandeel van buitenlandse bevolking in 2016 5,07%, omgerekend ongeveer 750 personen, waaronder een meerderheid afkomstig uit een EU-lidstaat. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is