Gemeenteraad

Sanne Van Looy

Specifieke aandacht voor jeugd, cultureel aanbod en onderwijs

Peter Lacante

Fractieleider

Beatrix Knaepkens

Specifieke aandacht voor ruimtelijke ordening, wonen, natuur & milieu, seniorenzorg