Schepenen

Wouter Patho

schepen bevoegd voor Sociale Zaken, Gezin, Kinderopvang, Welzijnsbeleid en Wonen, Ruimtelijke Ordening en Energie

Mieke Vermeyen

schepen bevoegd voor Personeel, Senioren, Emancipatie, Kermissen, Markten, Parken en Plantsoenen, Mobiliteit, Landbouw en Leefmilieu