Schepenen

Wouter Patho

Schepen bevoegd voor Armoedebestrijding, Welzijn & Zorg, Milieu & Klimaat

Dirk Gerinckx

bevoegd voor Personeel, Mobiliteit en Wonen