Malle investeert met budget in evenwicht

Op 19 december 2016, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Sociaal beleid en welzijn

De gemeenteraad van Malle keurde op maandag 19 december het budget en de meerjarenplanning voor de komende jaren goed. Meerderheidspartijen DBM (Democratische Beweging Malle) en N-VA zijn opgetogen met het resultaat. Ook dit jaar kloppen de cijfers en gaat de meerderheid verder in de gekozen budgettaire richting: een degelijk, verantwoord en ambitieus plan voor de toekomst.

Lokaal N-VA voorzitter en gemeenteraadslid Sanne Van Looy feliciteert de bestuursploeg. “Als een goede huisvader geeft de gemeente minder geld uit dan er binnenkomt. De historische schuld wordt verder afgebouwd, nieuwe investeringen zijn budgettair haalbaar en de ondersteuning van verenigingen en projecten blijft ongewijzigd. En dit zonder de gemeentebelastingen te verhogen. De verandering werkt!”

Schepen Paul Van Ham ziet ruimte voor enkele grote projecten. “De ontwikkeling van een PPS- project in het centrum van Westmalle is ontegensprekelijk de grootste uitdaging voor 2017. Daarnaast gaat het gemeentebestuur werk maken van de heraanleg van de Hoogstraatsebaan in Oostmalle; essentieel om de mobiliteit te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.”

Schepen van Sociale aangelegenheden en OCMW- voorzitter Wouter Patho verhoogde het budget voor de werking van de sociale dienst.“We zien het aantal leefloondossiers in Malle toenemen. Om hierin kort op de bal te spelen, versterken we de sociale dienst van het OCMW en trekken we de budgetten voor extra financiële steun in de strijd tegen kinderarmoede verder op.”

De OCMW- voorzitter herhaalde in het debat dat volgende op de voorstelling van het OCMW- budget de strategie die door het bestuur van Malle gevolgd wordt. “Deze meerderheid heeft als taak armoede te voorkomen en te bestrijden. We zetten actief in op persoonlijke begeleiding van mensen in armoede, activering in de richting van tewerkstelling en het creëren van betaalbare woningen. Het welzijnsloket van het Sociaal Huis blijft laagdrempelig en is daarmee de beste garantie op een preventief sociaal beleid. In het Sociaal Huis kan iedere Mallenaar terecht met vragen rond opvoeding, wonen, pensioenen en financiële steun.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is