N-VA geeft Hooybergdossier groene invulling

De gemeenteraad van Malle keurde gisterenavond een sterk aangepast plan voor de ontwikkeling van extra KMO- zone op de Hooyberggronden goed. “We werken af waar diverse bestuursmeerderheden zich voor hebben geëngageerd,” klinkt het bij N-VA gemeenteraadslid Sanne Van Looy en schepen Wouter Patho.

Het dossier werd op de gemeenteraadszitting van februari geschorst naar een latere datum omdat een aantal vragen onbeantwoord bleef. Gemeenteraadslid Sanne Van Looy nam het initiatief om het dossier met externe experten te bestuderen. “We hebben de tijd genomen om objectief advies in te winnen van deskundigen over de noodzaak tot verdere ontwikkeling van ons bedrijventerrein in Malle. Die nood blijkt er wel degelijk te zijn. Daarnaast werd ook duidelijk dat het bedrag dat IGEAN destijds in opdracht van het toenmalige gemeentebestuur betaalde marktconform en in de lijn van een schattingsverslag was. Dat het RUP Hooyberg wordt goedgekeurd is niet alleen een goede zaak voor de economie en lokale tewerkstelling, maar ook voor de gemeentefinanciën. De gemeente staat immers borg voor een lening van 1 miljoen 450 duizend euro. Uitstel of afstel van deze beslissing zou de volgende bestuursploeg opzadelen met een factuur van bijna anderhalf miljoen euro. Het is goed dat dit bedrag nu voor toekomstige en ambitieuze doelen kan worden aangewend.”

Op vraag van de N-VA werd het plan grondig herwerkt. Voor schepen Wouter Patho voldoet het nieuwe plan aan de voorwaarden die de N-VA oplegde. “Onze fractie gaat akkoord met een gedeeltelijke ontwikkeling van de oorspronkelijke IGEAN- gronden. De zone tussen notaris Nouwkens en het Maris Stella Instituut wordt volledig gebruikt als groene buffer. Dit was voor de N-VA essentieel. Een deel van deze buffer kan in de toekomst ook gebruikt worden bij een eventuele ontsluiting van de omleidingsweg (ringweg). Door een ruime groenzone te voorzien, kan die ringweg op een aanvaardbare afstand van Maris Stella, en bij voorkeur ondergronds, worden aangelegd. Daarnaast wil de N-VA ook een kwaliteitsvolle groene buffering langsheen de Antwerpsesteenweg. De bomenrij blijft sowieso behouden en wordt versterkt met een dichte groene aanplanting.”

 Het Nieuwsblad, woensdag 29 augustus 2018, pagina 2. 

Het Laatste Nieuws, woensdag 29 augustus 2018, pagina 16.

 

Gazet van Antwerpen, woensdag 29 augustus 2018, pagina 22.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is