Nieuw reglement laat tijdelijke zorgunits in tuinen toe

Wie een tijdelijke zorgunit in de tuin wil plaatsen om een thuiswonende oudere te ondersteunen, kan dat vanaf nu in Malle aanvragen. Dat besliste de gemeenteraad van 25 maart 2021 unaniem. Het initiatief kwam van N-VA schepenen van Welzijn Wouter Patho en Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy. “Met deze nieuwe regelgeving willen we beantwoorden aan een grote maatschappelijke nood om burgers via mantelzorg dicht bij huis te laten wonen.”

Mensen leven steeds langer door de stijgende welvaart en de verbeterde gezondheidszorg. Ze worden niet alleen ouder, maar blijven ook liefst zo lang mogelijk in de thuisomgeving wonen. De coronacrisis heeft deze maatschappelijke evolutie alleen maar versterkt. De gemeente Malle grijpt deze evolutie aan en bouwt de mogelijkheid om kwalitatief en autonoom thuis te wonen substantieel uit. “Malle is een echte zorggemeente en we vergeten dus ook onze ouderen niet,” zegt Wouter Patho. “In november keurde de gemeenteraad nog de mantelzorgpremie goed die moet stimuleren om hulpbehoevende ouderen thuis te verzorgen, zodat ze in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen vereenzaming.”

De gemeente Malle denkt ook in haar ruimtelijk beleid aan initiatieven die op lange termijn bijdragen aan deze doelstellingen. Daarin kadert de nieuwe verordening die tijdelijke zelfstandige zorgunits in de tuin mogelijk maakt. “Dat is een vorm van zorgwonen. Dat kan vandaag ook al, maar enkel binnen het bestaande woonvolume. In de praktijk blijkt dat vaak een hinderpaal te zijn. Zo’n verbouwingen zijn duur en niet altijd gewenst omwille van privacyredenen,” zegt Sanne Van Looy.

De tijdelijke zelfstandige zorgunits bieden een uitkomst, maar zijn niet geregeld binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. “In principe is het immers niet toegelaten om in de tuin te wonen, maar voor deze specifieke doelgroep willen we een uitzondering maken met dit nieuw regelgevend kader. De tijdelijke zelfstandige zorgunits vormen een antwoord op de groeiende woonafstand tussen ouderen en kinderen. Daarnaast is het plaatsen van zo’n woonunit minder ingrijpend voor de bewoners van de bestaande woning, de investering is mogelijk minder groot en het maatschappelijk rendement is hoger door de verplaatsbaarheid van de woonunit. We onderstrepen wel het aspect van tijdelijkheid. De uitzondering geldt enkel om tegemoet te komen aan een grote maatschappelijke behoefte en mag er geenszins leiden tot ruimtelijke verrommeling."

Tot slot is het ook een breed gedragen initiatief. De zorgunits werden verschillende keren voorgesteld in de bevragingen in het kader van het nieuwe kwaliteitsplan. De nieuwe regelgeving werd besproken met de adviesraad voor senioren, de adviesraad voor personen met een handicap en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). “De adviezen waren unaniem gunstig.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is