Statiegeld volgens N-VA Malle niet oplossing voor zwerfvuil

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Tijdens de laatste gemeenteraad kwam het voorstel om de gemeente Malle te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie, een organisatie die ijvert voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Na een inhoudelijk debat stemde de gemeenteraad niet voor de aansluiting van de gemeente Malle in de Statiegeldalliantie maar wel over een tekst die vertrekt vanuit de principes van de Statiegeldalliantie. De N-VA- fractie keurde deze consensustekst niet goed. Voor Schepen Wouter Patho en gemeenteraadslid Sanne Van Looy is statiegeld niet het juiste antwoord op zwerfvuil. 

In een stemverklaring wees schepen Wouter Patho op verschillende beperkingen die de eenzijdige invoering van statiegeld heeft. “De invoering van Statiegeld kan maar een oplossing zijn voor een klein deel van het zwerfvuil. Sigarettenpeuken, papiertjes allerhande en afgedankt meubilair blijven in de straatkant liggen. Statiegeld heeft daarnaast ook een prijsstijging tot gevolg.  Niet enkel voor de consument maar ook voor de kleine buurtwinkel die moet investeren in een terugnamemachine. Verpakking die aangekocht wordt in het buitenland en niet in aanmerking komt voor statiegeld zal -  omdat het niet teruggenomen kan worden door de winkelier - bij het restafval terechtkomen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.”

Gemeenteraadslid Sanne Van Looy erkent dat zwerfvuil een probleem is, maar ziet geen heil in het systeem van statiegeld. “Malle is een aantrekkelijke gemeente en dat moeten we koesteren. Zwerfvuil bezoedelt de bossen, parken en het straatbeeld in Malle. Ik stel alleen in vraag wie nu zijn blikjes en ander zwerfvuil op straat gooit, dat niet meer zal doen wanneer er inzamelmachines in de supermarkten staan, integendeel. Het kost meer moeite om blikjes en flesjes naar de supermarkt te brengen dan ze de vuilbak te gooien. Om sluikstorten tegen te gaan zie ik meer graten in een strenger handhavingsbeleid via GAS-boetes.”

Van Looy en Patho zien ook weinig voordeel in het overboord gooien van de PMD- zak. “Vlaanderen is de Europese koploper wat betreft het sorteren en recycleren van afval. De blauwe zak is daarbij een ingeburgerd en succesvol hulpmiddel. Het statiegeld laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag netjes sorteert. De basis van het zwerfvuilprobleem is asociaal gedrag dat best aangepakt kan worden door een strenger optreden bij vastgestelde overtredingen en verdere inspanningen op gebied van bewustwording.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is