N-VA’ers leggen de eed af

Op woensdag 2 januari “zweerden” acht N-VA’ers “de verplichtingen van hun mandaat trouw na te komen”. Met die woorden werden ze beëdigd in de gemeenteraad of het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) van Malle. De N-VA haalde na de verkiezingen zes van de 25 zetels in de gemeenteraad en mocht twee leden voor het bijzonder comité voordragen. Met Sanne, Wouter, Mieke, Peter, Dirk, Dries, Eddy en Dave kiest de N-VA zowel voor continuïteit als voor vernieuwing, voor frisse ideeën en ervaring.

Nieuw tijdens deze legislatuur is dat de burgemeester niet meer de voorzitter van de gemeenteraad is. Die taak neemt Dirk Gerinckx (56) de eerste drie jaar van deze bestuursperiode voor zijn rekening. Inspraak en participatie draagt hij hoog in het vaandel.

Sanne Van Looy (27) legde als eerste de eed af en wordt naast gemeenteraadslid ook schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit. Hetzelfde geldt voor Wouter Patho (37) die de bevoegdheden Armoedebestrijding, Welzijn & Zorg, Milieu & Klimaat op zich neemt.

Ook Peter Lacante (59), Mieke Vermeyen (64) en Dries De Vry (36) legden hun eed als gemeenteraadslid af. Peter zal vinger aan de pols houden voor een propere gemeente. Mieke zal zich inzetten voor de steeds groter wordende groep ouderen en Dries wil erop toezien dat het gemeentebestuur blijft investeren in een sterk uitgebouwd verenigingsleven.

Daarnaast legden Eddy Smits (68) en Dave Hermans (44) de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Het Comité is tevens nieuw voor de komende bestuursperiode als gevolg het nieuwe Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is