Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 9 januari 2018, over deze onderwerpen: Energie, Mobiliteit en openbare werken

Het gemeentebestuur van Malle huldigde een laadpaal voor elektrische wagens officieel in. De laadpaal op de hoek van de parking van het gemeentehuis is de eerste blijk van ambitie voor een nieuw mobiliteitsplan in onze gemeente. De volgende maanden zal een studiebureau zich buigen over een aantal …

Op 28 november 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Het begint stilaan een gewoonte te worden tijdens zittingen van de gemeenteraad van Malle.  De progressieve fractie blijft hameren op die ene parkeerplaats die verloren zou gaan bij de heraanleg van de Hoogstraatsebaan in Oostmalle.  Enkele gemeenteraden geleden vond raadslid Vermeylen het nog …

Op 30 augustus 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Mobiliteitsschepen Mieke Vermeyen (N-VA) zag dat de dorpskern van Oostmalle enorm lijdt onder de druk van bovenlokaal verkeer. Om het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen in de Slachterijstraat, nam het gemeentebestuur van Malle voor de aanvang van het nieuwe schooljaar …

Op 17 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

De Vlaamse Regering investeert fors extra in onze wegen en daar plukt ook Malle de vruchten van. De planning van het Agentschap Wegen en Verkeer bevat goed nieuws voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid voor fietsers in onze gemeente. “Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts …

Op 9 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veilig Malle

Dat de fietspaden langsheen de gewestwegen in Malle slecht scoren in de Provinciale Fietsbarometer komt niet als een verrassing. De meest gebruikte trajecten in Malle moeten dringend fietscomfortabeler en verkeersveiliger. Met de steun van de provincie en gedeputeerde Luk Lemmens schakelt N-VA Malle …

Op 3 januari 2017, over deze onderwerpen: Algemeen Beleid, Mobiliteit en openbare werken, Sociaal beleid en welzijn

Het budget voor 2017 van de gemeente Malle toont investeringen voor in totaal 3,1 miljoen euro. Een deel ervan gaat naar de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Westmalle. Een andere opdracht is het opstarten van het dossier publiek-private samenwerking site West. Vooreerst dit: de voornaamste …