Nieuws

Alle nieuwsitems

De bestuursmeerderheid van N-VA, DBM en CD&V stelde op dinsdag 22 januari 2019 haar bestuursakkoord voor. Dit akkoord formuleert de ambities van de drie coalitiepartners en fungeert dus als kompas doorheen de bestuursperiode en als leidraad voor het meerjarenplan 2020-2025, de daaraan gekoppelde …

De coalitiepartners in Malle hebben de schepenposten en bevoegdheden verdeeld. Harry Hendrickx is opnieuw burgemeester, maar wel alleen voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Hij krijgt de bevoegdheden politie, brandweer en veiligheid, burgerlijke stand, personeel, intergemeentelijke samenwerking, …

Malle staat voor grote ruimtelijke uitdagingen en de betonstop is er daar één van. De Vlaamse regering heeft gekozen voor een betonstop tegen 2040. De N-VA wil in Malle haar steentje bijdragen. “Want ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op open ruimte,” klinkt het bij N-VA’ers Wouter …

De gemeenteraad van Malle keurde gisterenavond een sterk aangepast plan voor de ontwikkeling van extra KMO- zone op de Hooyberggronden goed. “We werken af waar diverse bestuursmeerderheden zich voor hebben geëngageerd,” klinkt het bij N-VA gemeenteraadslid Sanne Van Looy en schepen Wouter Patho …

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten en afdelingswerking, Algemeen Beleid, Groen Malle

In het kader van de week van de bij, deelt de N-VA op zondag 3 juni gratis bloemenzaadjes uit voor de aanplanting van een bloemenweide. “Bijen zijn voor ons geen bijzaak,” zegt initiatiefneemster Sonia Van Hoof. Bijen leveren een grote bijdrage aan de samenleving. Zonder de bijen zouden we niet …

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Groen Malle, Ruimtelijke ordening en leefmilieu

Tijdens de laatste gemeenteraad kwam het voorstel om de gemeente Malle te laten aansluiten bij de Statiegeldalliantie, een organisatie die ijvert voor de invoering van statiegeld op drankverpakkingen. Na een inhoudelijk debat stemde de gemeenteraad niet voor de aansluiting van de gemeente Malle in …